Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Poslovna debetna kartica Mastercard

Brezstična debetna kartica Mastercard bo popolnoma nadomestila obstoječo debetno Maestro kartico. Prejmete jo ob zapadlosti debetne Maestro kartice.

Poslovna kartica omogoča enostavno plačevanje blaga in storitev ter brezgotovinsko razpolaganje z lastnimi sredstvi doma in v tujini. Namenjena je podjetnikom, zasebnikom, direktorjem, zakonitim zastopnikom ter drugim pooblaščenim osebam.

Poslovna debetna kartica Mastercard omogoča:

 • brezstično plačilo blaga in storitev doma in v tujini;
 • varno spletno nakupovanje z uporabo storitve Mastercard® SecureCodeTM; nakup se potrdi z enkratnim geslom, ki ga imetnik prejme prek SMS sporočila;
 • dvigovanje gotovine na bankomatih in ustrezno opremljenih bančnih okencih doma in v tujini;
 • prejem varnostnih SMS sporočil;
 • spremembo osebne številke (PIN) na bankomatih Addiko banke v Sloveniji;
 • polaganje gotovine na ustrezno opremljenih bankomatih Addiko banke.

Prednosti:

 • Cenejše in preglednejše kartično poslovanje.
 • Izognitev zamudnemu plačevanju z gotovino.
 • Zmanjšanje količine gotovine, ki jo uporabnik nosi s seboj.
 • Brezplačna pridobitev kartice za imetnike poslovnih transakcijskih računov pri Addiko banki.
 • Enostaven in varen dostop do sredstev na transakcijskem računu.
 • Preprosto, udobno in varno brezstično plačevanje nakupov doma in v tujini.
 • Varno spletno nakupovanje z uporabo storitve Mastercard® SecureCodeTM. Nakup se potrdi z enkratnim geslom, ki ga prejmete prek SMS sporočila.
 • Podjetje lahko zaprosi za izdajo ene kartice ali več kartic, poraba po karticah pa se poravnava z istega transakcijskega računa.
 • Prejemanje varnostnega SMS sporočila po vsakem opravljenem nakupu ali dvigu gotovine.
 • Obveščanje o opravljenem prometu po karticah enkrat mesečno ter sprotni dostop do teh informacij v e-banki Addiko Business EBank.Vse ostalo enako kot je danes pri Maestro karticah.

Vloga za izdajo kartice
Vlogo si lahko natisnete sami ali pa jo dobite pri svojem skrbniku Addiko banke. Pred podpisom vloge se morata uporabnik (v njegovem imenu zakoniti zastopnik) in imetnik kartice seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno debetno kartico Mastercard. Nadomestila, ki jih banka obračuna za uporabo poslovne debetne kartica Mastercard, so predstavljena v vsakokrat veljavnem ceniku banke za podjetja.

Izguba, kraja ali zloraba kartice
Uporabnik kartice oziroma imetnik naj izgubo, krajo ali zlorabo kartice nemudoma prijavi klicnem centru Bankart na telefonsko številko: +386 (0) 1 58 34 183 ali najbližji poslovalnici Addiko banke ali najbližji banki z oznako Mastercard. V vsakem primeru morate o preklicu vaše kartice obvestiti tudi vašo matično poslovalnico banke. Prijavo preklica kartice, odpoved kartice in ostale željene spremembe uredite z oddajo podpisane Vloge za spremembo poslovne debetne kartice Mastercard (vloga za spremembo je priloga elektronskem sporočilu).

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi