V Addiko banki razvoju slovenskega podjetništva in gospodarstva stalno sledimo in vedno iščemo nove in ugodne vire financiranja. Med drugim sodelujemo z različnimi finančnimi institucijami.

Prednosti namenskega financiranja:

 • dodatna garancija za podjetja, ki nimajo zadostnih sredstev,
 • ugodnejša obrestna mera,
 • daljše ročnosti,
 • dodatna jamstva za odobrene kredite,
 • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 • financiranje do 80 % vrednosti projekta,
 • najširši spekter možnosti kreditiranja.

Načini sodelovanja z drugimi finančnimi institucijami (ne velja za mikro podjetja*):

Krediti iz sredstev Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) so namenjeni financiranju:

 • Gospodarske rasti, razvoja podjetništva ter ustvarjanja novih in ohranjanja obstoječih delovnih mest.
 • Priprave in izvajanja mednarodnih gospodarskih poslov.
 • Dolgoročnih naložb v osnovna sredstva, vključno z obratnim kapitalom.
 • Raziskav in razvoja.
 • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 • Gospodarske in javne infrastrukture ter občinskega in pokrajinskega razvoja.

Prednosti:

 • Ugodna obrestna mera.
 • Možnost odloga plačila glavnice (moratorij), kar je posebej primerno za tiste projekte, ki v prvih letih ne ustvarjajo večjih denarnih tokov.

Značilnosti:

 • Ročnosti kreditov od 12 mesecev do 10 let.
 • Obrestna mera in stroški odobritve kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko,
 • s sredstvi SID banke se lahko financira do 80 % vrednosti posamezne investicije ali obratnega kapitala končnega uporabnika (kreditojemalca).
 • Črpanje in poraba sredstev kredita sta strogo namenska.

Addiko banka z EIB (Evropska Investicijska Banka) sredstvi dopolnjuje svojo obstoječo ponudbo dolgoročnega financiranja za različne namene. S posebej ugodnimi krediti, ki jih omogočajo sredstva EIB banke, lahko dodatno namensko spodbujamo razvojne investicije, ki ustvarjajo dodano vrednost in nova delovna mesta, zato strankam ponujamo ugodno financiranje za naslednje namene:

Financiranje infrastrukturnih naložb oziroma projektov :

 • Predmet financiranja so infrastrukturne naložbe oz. projekti, ki jih izvajajo organi javnega sektorja in podjetja, ki opravljajo komunalne storitve oz. javne storitve na občinski ravni za infrastrukturne naložbe.
 • Z EIB sredstvi se lahko financira do 50% vrednosti skupnih upravičenih stroškov posamezne naložbe oz. projekta.
 • Črpanje in poraba sredstev kredita sta strogo namenska.
 • Ročnost kredita je od 4 do 20 let.
 • Ugodna obrestna mera.
 • Možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • Obrestna mera in stroški odobritve kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko.

Financiranje naložb malih in srednje velikih podjetij:

 • Predmet financiranja so naložbe oz. projekti, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja.
 • Z EIB sredstvi se lahko financira do 80% vrednosti skupnih upravičenih stroškov posamezne naložbe oz. projekta.
 • Črpanje in poraba sredstev kredita sta strogo namenska.
 • Ročnost kredita je od 2 do 12 let.
 • Ugodna obrestna mera.
 • Možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • Obrestna mera in stroški odobritve kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko.

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna inštitucija, ki zagotavlja ugodna sredstva za investicijska vlaganja malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji (MSP). Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji. Podrobnejše informacije o trenutno aktualnih razpisih najdete na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si.

Addiko banka s Slovenskim podjetniškim skladom sodeluje na področju produkta P1 plus, ki nudi garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen produkta je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom..

Prednosti kredita z garancijo Sklada:

 • Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri in ročnosti kredita.
 • Možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
 • Garancija Sklada v višini 80% glavnice odobrenega kredita (nakup nove tehnološke opreme, podjetja s statusom novega podjetja).
 • Garancija Sklada v višini 60% glavnice odobrenega kredita (za vse ostale kredite, ki ne izpolnjujejo predhodnih dveh pogojev).

Za podrobnejše informacije o financiranju so vam na voljo podjetniški svetovalci.

 

            

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

NOVO: Mikro račun za 1 EUR

Preverite posebno ponudbo

Addiko transakcijski račun

Rastoče podjetje potrebuje dostop do virov financiranja.

Pomagali vam bomo uresničiti vaše cilje s kreditnimi produkti.

Kratkoročno financiranje

Težko je razumeti, koliko plačate za vas transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija

Spletna stran za svoje delovanje in izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja spletne piškotke.

S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z njihovo uporabo.