Sodelovanje z drugimi finančnimi institucijami

 

Rastoče podjetje potrebuje dostop do virov financiranja.

Pomagamo vam do najustreznejšega načina financiranja vaših poslovnih potreb.

V Addiko banki razvoju slovenskega podjetništva in gospodarstva stalno sledimo in vedno iščemo nove in ugodne vire financiranja. Med drugim sodelujemo z različnimi finančnimi institucijami.

Prednosti namenskega financiranja:

 • dodatna garancija za podjetja, ki nimajo zadostnih sredstev,
 • ugodnejša obrestna mera,
 • daljše ročnosti,
 • dodatna jamstva za odobrene kredite,
 • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 • financiranje do 85 % (upravičenih) stroškov projekta (100 % v primeru COVID-19),
 • najširši spekter možnosti kreditiranja.

Načini sodelovanja z drugimi finančnimi institucijami:

Krediti iz sredstev Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) so namenjeni financiranju:

 • Gospodarske rasti, razvoja podjetništva ter ustvarjanja novih in ohranjanja obstoječih delovnih mest.
 • Priprave in izvajanja mednarodnih gospodarskih poslov.
 • Dolgoročnih naložb v osnovna sredstva, vključno z obratnim kapitalom.
 • Raziskav in razvoja.
 • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 • Gospodarske in javne infrastrukture ter občinskega in pokrajinskega razvoja.

Prednosti:

 • Ugodna obrestna mera.
 • Možnost odloga plačila glavnice (moratorij), kar je posebej primerno za tiste projekte, ki v prvih letih ne ustvarjajo večjih denarnih tokov.

Značilnosti:

 • Ročnosti kreditov od 12 mesecev do 10 let.
 • Obrestna mera in stroški odobritve kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko,
 • S sredstvi SID banke se lahko financira do 85 % (upravičenih) stroškov projekta (100 % v primeru COVID-19).
 • Črpanje in poraba sredstev kredita sta strogo namenska.

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna inštitucija, ki zagotavlja ugodna sredstva za investicijska vlaganja malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji (MSP). Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji. Podrobnejše informacije o trenutno aktualnih razpisih najdete na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si.

Addiko banka s Slovenskim podjetniškim skladom sodeluje na področju produkta P1 plus, ki nudi garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen produkta je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom..

Prednosti kredita z garancijo Sklada:

 • Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri in ročnosti kredita.
 • Možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
 • Garancija Sklada v višini 80% glavnice odobrenega kredita (nakup nove tehnološke opreme, podjetja s statusom novega podjetja).
 • Garancija Sklada v višini 60% glavnice odobrenega kredita (za vse ostale kredite, ki ne izpolnjujejo predhodnih dveh pogojev).

Za podrobnejše informacije o financiranju so vam na voljo podjetniški svetovalci.

 

            

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija