Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Kontakt za medije

Kontakt za novinarska vprašanja in pojasnila:

Odnosi z javnostmi: E: pr.si@addiko.com

Kontakte, vezane na dejavnost Addiko banke, najdete na tej povezavi.