Addiko Bank Slovenija

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Addiko banka z vašimi podatki ravna v skladu s predpisi.

V BANKI se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR) in vsakokrat veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, mora BANKA kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V ADDIKO BANKI

BANKA je kot upravljavec vaših osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

V BANKI pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za posamezen bančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno preko uporabe bančnih produktov in storitev. Določene podatke ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v BANKI obdelujemo za opravljanje svojega dela.

BANKA bo osebne podatke hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V BANKI se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim upravljavcem, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Podrobnejšo politiko ravnanja z osebnimi podatki v Addiko banki lahko pogledate TUKAJ.

General Information on Data Protection

Podatki o upravljavcu:

Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, ID DDV: SI75482894, Matična številka: 1319175, spletna stran: www.addiko.si, e.pošta: info.si@addiko.com, telefon: +386 1 580 40 00.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

V primeru vprašanj, vezanih na obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov preko e-naslova: dpo.si@addiko.com.

Obdelava podatkov za namene trženja:

  1. Ostanite dobro obveščeni in oddajte svoje privolitve tako, da izpolnite obrazec in ga oddate v vam najbližji poslovalnici Addiko banke.
  2. Za seznanitev z vašimi privolitvami, prosimo, pošljite zahtevek ali vprašanje na dpo.si@addiko.com
  3. Za preklic vaših privolitev izpolnite obrazec in ga pošljite na ABS_OdjavaGDPR@addiko.com. Na isti naslov lahko tudi brez izpolnjenega obrazca pošljete vaše e-sporočilo, ki se nanaša na spremembe ali preklic privolitev za neposredno trženje.
  4. Preklic privolitev lahko v primeru, da marketinško sporočilo prejmete preko e-pošte ali sporočila SMS vedno opravite tudi tako, da v nogi e-poštnega sporočila izberete povezavo “Odjava” ali v primeru sporočila SMS pošljete povratno sporočilo “SMS STOP”.
  5. Če želite, lahko za preklic ali spremembo privolitev za neposredno trženje tudi pokličete na telefonsko številko 01/580 42 28 (pogovor se snema).
  6. Vaše privolitve upravljate tudi tako, da se oglasite v eni od naših poslovalnic.

Če imate dodatna vprašanja, jih naslovite na: dpo.si@addiko.com

Izpolnjevanje .pdf obrazcev: Svetujemo vam, da obrazec najprej shranite oz. datoteko namestite na vaš računalnik. Za lažje izpolnjevanje datoteke ne odpirajte v spletnem brskalniku, ampak v programu za odpiranje datotek v PDF formatu (primer: Adobe Acrobat ). Vedno pa se lahko obrnete tudi na vam najbližjo Addiko poslovalnico, kjer vam bodo naši svetovalci svetovali in pomagali.