Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Poslovna kartica Mastercard

Poslovna kartica Mastercard je kartica z odloženim plačilom, veljavna v Sloveniji in v tujini, namenjena plačevanju službenih izdatkov. Kartico odlikuje njena izjemna kakovost storitev, varnost in prepoznavnost.

Kaj kartica omogoča?

 • Preprosto in varno plačevanje blaga in storitev na prodajnih mestih kjer koli doma po svetu, označenih z oznako Mastercard.
 • Dvig gotovine v okviru limitov doma in v tujini, v bankah in na bančnih avtomatih z oznako Mastercard.
 • Nakupe na daljavo (spletno nakupovanje, kataloška prodaja ipd.).
 • Odlog plačila pri uporabi poslovne kartice, ki izhaja iz dogovorjenega mesečnega limita.
 • Bremenitev za nastale terjatve enkrat mesečno (18. dan v mesecu) s trajnim nalogom neposredno na transakcijskem računu, odprtem pri Addiko banki.
 • Prejemanje varnostnih SMS sporočil o izvršenih kartičnih transakcijah za posamezno izdano kartico. Storitev se vklopi na podlagi podpisane vloge uporabnika in mesečno obračuna skladno z vsakokrat veljavnim cenikom banke za podjetja.

 

Prednosti:

 • Okvirni limit za kritje obveznosti po poslovni kartici Mastercard.
 • Kartica se lahko izda večjemu številu imetnikov.
 • Za uporabo lahko pooblastite katero koli osebo.
 • Varnejše poslovanje (kartica s čipom) – na ustrezno opremljenih prodajnih mestih se plačilo potrdi z vnosom osebne številke (PIN).
 • Varnejše spletno nakupovanje pri trgovcih, ki so udeleženci storitve Mastercard SecureCode – uporaba enkratnega gesla iz SMS sporočila.
 • Enostavno in varno plačevanje ter brezgotovinsko razpolaganje s sredstvi podjetja.
 • Obvestilo o prometu z vsemi poslovnimi karticami Mastercard enkrat mesečno.

 

Značilnosti:

 • Osebne številke (PIN) se ne da spremeniti.
 • Pri vseh plačilih, opravljenih s poslovno kartico Mastercard, bo banka izvršila plačilo v evrih (EUR); če je bilo plačilo opravljeno v tuji valuti, bo znesek plačila iz lokalne valute najprej preračunan po prodajnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po nakupnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Mastercard, in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Mastercard.

 

Vloga za izdajo kartice:

Vlogo za izdajo kartice si lahko natisnete sami ali pa jo dobite pri svojem skrbniku Addiko banke – na voljo so vam naši podjetniški svetovalci.

Vlogo sestavljajo sledeči obrazci:

Pred podpisom vloge se morata pogodbeni uporabnik in posamezni imetnik kartice seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno plačilno Mastercard kartico. Banka uporabniku skladno s svojo poslovno politiko obračuna nadomestilo za odobritev limita na kartičnem računu ter za vsako posamezno izdano kartico letno članarino v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke za podjetja.

Vloga uporabnika oziroma želeni mesečni limit na kartičnem računu je predmet obravnave kreditnega odbora. V primeru odobritve vloge banka in uporabnik podpišeta Pogodbo o izdaji in uporabi poslovne plačilne Mastercard kartice.

Izguba, kraja ali zloraba kartice:

Uporabnik kartice oziroma imetnik naj izgubo, krajo ali zlorabo kartice nemudoma prijavi klicnemu centru Bankart na telefonsko številko: +386 (0)1 58 34 183, najbližji poslovalnici Addiko banke ali najbližji banki z oznako Mastercard.

V vsakem primeru morate o preklicu vaše kartice obvestiti tudi vašo matično poslovalnico banke.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi