Poslovna kartica Mastercard

Poslovna kartica Mastercard je kartica z odloženim plačilom, veljavna v Sloveniji in v tujini, namenjena plačevanju službenih izdatkov. Kartico odlikuje njena izjemna kakovost storitev, varnost in prepoznavnost.

Kaj kartica omogoča?

 • Preprosto in varno plačevanje blaga in storitev na prodajnih mestih kjer koli doma po svetu, označenih z oznako Mastercard.
 • Dvig gotovine v okviru limitov doma in v tujini, v bankah in na bančnih avtomatih z oznako Mastercard.
 • Nakupe na daljavo (spletno nakupovanje, kataloška prodaja ipd.).
 • Odlog plačila pri uporabi poslovne kartice, ki izhaja iz dogovorjenega mesečnega limita.
 • Bremenitev za nastale terjatve enkrat mesečno (18. dan v mesecu) s trajnim nalogom neposredno na transakcijskem računu, odprtem pri Addiko banki.
 • Prejemanje varnostnih SMS sporočil o izvršenih kartičnih transakcijah za posamezno izdano kartico. Storitev se vklopi na podlagi podpisane vloge uporabnika in mesečno obračuna skladno z vsakokrat veljavnim cenikom banke za podjetja.

 

Prednosti:

 • Okvirni limit za kritje obveznosti po poslovni kartici Mastercard.
 • Kartica se lahko izda večjemu številu imetnikov.
 • Za uporabo lahko pooblastite katero koli osebo.
 • Varnejše poslovanje (kartica s čipom) – na ustrezno opremljenih prodajnih mestih se plačilo potrdi z vnosom osebne številke (PIN).
 • Varnejše spletno nakupovanje pri trgovcih, ki so udeleženci storitve Mastercard SecureCode – uporaba enkratnega gesla iz SMS sporočila.
 • Enostavno in varno plačevanje ter brezgotovinsko razpolaganje s sredstvi podjetja.
 • Obvestilo o prometu z vsemi poslovnimi karticami Mastercard enkrat mesečno.

 

Značilnosti:

 • Osebne številke (PIN) se ne da spremeniti.
 • Pri vseh plačilih, opravljenih s poslovno kartico Mastercard, bo banka izvršila plačilo v evrih (EUR); če je bilo plačilo opravljeno v tuji valuti, bo znesek plačila iz lokalne valute najprej preračunan po prodajnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po nakupnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Mastercard, in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Mastercard.

 

Vloga za izdajo kartice:

Vlogo za izdajo kartice si lahko natisnete sami ali pa jo dobite pri svojem skrbniku Addiko banke – na voljo so vam naši podjetniški svetovalci.

Vlogo sestavljajo sledeči obrazci:

Pred podpisom vloge se morata pogodbeni uporabnik in posamezni imetnik kartice seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno plačilno Mastercard kartico. Banka uporabniku skladno s svojo poslovno politiko obračuna nadomestilo za odobritev limita na kartičnem računu ter za vsako posamezno izdano kartico letno članarino v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke za podjetja.

Vloga uporabnika oziroma želeni mesečni limit na kartičnem računu je predmet obravnave kreditnega odbora. V primeru odobritve vloge banka in uporabnik podpišeta Pogodbo o izdaji in uporabi poslovne plačilne Mastercard kartice.

Izguba, kraja ali zloraba kartice:

Uporabnik kartice oziroma imetnik naj izgubo, krajo ali zlorabo kartice nemudoma prijavi klicnemu centru Bankart na telefonsko številko: +386 (0)1 58 34 183, najbližji poslovalnici Addiko banke ali najbližji banki z oznako Mastercard.

V vsakem primeru morate o preklicu vaše kartice obvestiti tudi vašo matično poslovalnico banke.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija