Zavarovanje imetnika Addiko limita

Danes se vam lahko zgodi marsikaj.

Addiko zavarovanje imetnika Addiko limita je dodatna storitev pri sklenitvi limita, ki stranki zagotavlja finančno varnost. S sklenitvijo zavarovanja imetnika Addiko limita poskrbite za svojo finančno varnost in finančno varnost svojih najbližjih, saj se v primeru najhujšega limit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

Olajšajte si posledice nastale situacije.

Zavarovalni paketi zavarovalnice Uniqa vam nudijo maksimalno zavarovanje ob sklenitvi Addiko limita. Imetnik Addiko limita lahko izbira med tremi paketi zavarovanj s kombinacijo različnih zavarovalnih kritij. 

  • Smrt zaradi nezgode: V primeru smrti zaradi nezgode zavarovalnica UNIQA poplača obveznosti po pogodbi za Addiko limit. Hkrati pokrije tudi ostale stroške Addiko limita, ki so nastali v 3-mesečnem obdobju po nastanku zavarovalnega primera.
  • Trajna invalidnost: V primeru trajne invalidnosti imetnika Addiko limita nad 50 % zaradi nezgode, bo zavarovalnica UNIQA izplačala nadomestilo v višini dolga po pogodbi za Addiko limit.
  • Smrt zaradi nezgode: V primeru smrti zaradi nezgode zavarovalnica UNIQA poplača obveznosti po pogodbi za Addiko limit. Hkrati pokrije tudi ostale stroške Addiko limita, ki so nastali v 3 mesečnem obdobju po nastanku zavarovalnega primera.
  • Trajna invalidnost: V primeru trajne invalidnosti imetnika Addiko limita nad 50 % zaradi nezgode, bo zavarovalnica UNIQA izplačala nadomestilo v višini dolga po pogodbi za Addiko limit.
  • Bolniška odsotnost: V primeru bolniške odsotnosti imetnika Addiko limita, daljše od 31 dni, zavarovalnica UNIQA plača do največ 12 mesečnih obveznosti po pogodbi za Addiko limit.
  • Smrt zaradi nezgode: V primeru smrti zaradi nezgode zavarovalnica UNIQA poplača obveznosti po pogodbi za Addiko limit. Hkrati pokrije tudi ostale stroške Addiko limita, ki so nastali v 3 mesečnem obdobju po nastanku zavarovalnega primera.
  • Trajna invalidnost: V primeru trajne invalidnosti imetnika Addiko limita nad 50 % zaradi nezgode, bo zavarovalnica UNIQA izplačala nadomestilo v višini dolga po pogodbi za Addiko limit.
  • Bolniška odsotnost: V primeru bolniške odsotnosti imetnika Addiko limita, daljše od 31 dni, zavarovalnica UNIQA plača do največ 12 mesečnih obveznosti po pogodbi za Addiko limit.
  • Brezposelnost: V primeru nastopa brezposelnosti imetnika Addiko limita, zavarovalnica UNIQA skladno z opredeljenimi pogoji plača do največ 12 mesečnih obveznosti po pogodbi za Addiko limit

Primer: zavarovana tveganja in izračun premije po zavarovalnih paketih za Addiko limit v višini 1.000 EUR

Osnovno zavarovanjeNapredno zavarovanjePremium zavarovanje
Smrt zaradi nezgode
Trajna invalidnost, večja od 50 %
Bolniška odsotnost
Brezposelnost
Znesek premije z davkom23 EUR36,40 EUR53,20 EUR

Želite več informacij? Izpolnite spodnja polja in poklicali vas bomo:

Obdelava vaših kontaktnih podatkov je potrebna za pripravo prilagojene ponudbe Addiko bank d.d. pred sklenitvijo pogodbe. Banka bo vaše kontaktne podatke za ta namen hranila 4 mesece in jih v druge namene ne bo uporabila. Upravljavec osebnih podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov obiščite https://www.addiko.si/varstvo-podatkov ali kontaktirajte Pooblaščenca za varstvo podatkov.