Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

SISBON informacija

SISBON INFORMACIJA

 

Sisbon je elektronski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov, za izvajanje nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah in statističnega poročanja.

V SISBON sistemu se tako zbirajo in obdelujejo podatki o zadolženosti posameznikov pri določenih dajalcih kreditov, ki se vključijo v SISBON, ter o statusu vsakokratnih pogodbenih obveznosti posameznikov iz naslova te zadolženosti. Podatki iz sistema SISBON predstavljajo za vključene dajalce kreditov dodatno informacijo v procesu ocenjevanja kreditne sposobnosti in bonitete posojilojemalca, tako v fazi odločanja o odobritvi kredita kot tudi v fazi nadaljnjega spremljanja izpolnjevanja obveznosti iz naslova tega kredita.

Upravljavec sistema  SISBON je Banka Slovenije, ki upravlja sistem v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR). V sistem se morajo med drugim skladno z ZCKR vključiti banke od katerih Banka Slovenije zbira podatke o zadolženosti fizičnih oseb. Podatki v sistemu SISBON so zaupni podatki, hkrati pa so tudi osebni podatki in se obravnavajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam pri dajalcih kreditov, ki se identificirajo z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji. Pooblaščene osebe lahko dostopajo do vseh podatkov v sistemu SISBON skladno s pogoji navedenimi v ZCKR. Vpogled v podatke posameznika je dovoljen samo v naslednjih primerih:

  • sklepanja novega posla s komitentom,
  • izterjave zapadlih obveznosti,
  • reklamacije komitenta,
  • posodabljanja njegovih matičnih podatkov in revizije.

 

Pravice posameznika

Pravica do izpisa svojih podatkov

Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval.

Posameznik lahko za izpis zaprosi osebno pri katerikoli banki, hranilnici, pravni osebi skladno z ZCKR ali pri Banki Slovenije, in sicer tako, da izpolni obrazec Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON.

Izpis podatkov se posamezniku zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve, in sicer po pošti na želeni naslov.

Pravica do popravka podatkov

Če posameznik ugotovi nepravilnost v podatkih, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, lahko pisno zahteva njihov izbris oz. spremembo ali popravek pri tistem dajalcu kredita, ki je podatek poslal v sistem, in sicer tako, da izpolni obrazec Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON ali poda zahtevo preko spletne aplikacije Moj Sisbon. Posameznik lahko pisno zahtevo za popravek podatkov odda tudi pri Banki Slovenije.

Dajalec kredita mora ob utemeljenem zahtevku posameznika te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 10 delovnih dni od  vložitve pisne zahteve. V istem roku ga mora obvestiti tudi o popravku podatkov ali o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil.

Vse podrobnosti o sistemu SISBON si lahko ogledate na spletni strani https://sisbon.si/o-sistemu-sisbon/.

Addiko gotovinski krediti po vaši meri že od 20 EUR na mesec!

Sklenete jih lahko tudi preko spleta na hipkredit.addiko.si

Izberite znesek in dobo, ki vam najbolj ustrezata!

Izračunajte svoj obrok!

Rabite dodatno gotovino za uresničitev vaših načrtov?

Izpolnite spletno vlogo za kredit in v le nekaj minutah dobite odgovor o tem, koliko kredita vam lahko ponudimo.

Želim izračunati svoj kredit!