Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Pohvale in pritožbe

Pohvale in pritožbe

Posebno pozornost namenjamo vašim komentarjem, predlogom, pritožbam in pohvalam.

Naš je cilj je zagotoviti jasno, enostavno in neposredno bančništvo. Usmerjeni smo k novim vrednotam: osredotočamo se na pomembno, učinkoviti smo in komuniciramo enostavno. Sodelujte in pomagajte doseči višjo kakovost Addiko storitev. Želimo, da so vaše izkušnje pri poslovanju z nami pozitivne.

Za oddajo pohvale, predloga ali pritožbe v zvezi z vašim poslovnim razmerjem z Addiko banko predlagamo, da se oglasite pri naših sodelavcih v poslovalnicah Addiko banke. Predlog ali pritožba bo tako v večini primerov rešena v najkrajšem možnem času v obojestransko zadovoljstvo.

pisne pritožbe lahko oddate na naslednje načine:

  • Na e-poštni naslov pritozbe.si@addiko.com,
  • na elektronski naslov zaposlenega v Addiko banki,
  • po pošti na naslov banke: Addiko Bank d.d., Upravljanje kakovosti storitev, Dunajska 117, 1000 Ljubljana,
  • preko spletne banke Addiko EBank in mobilne banke Addiko Mobile,
  • osebno v poslovalnici.

 

Kaj mora vsebovati vaša pisna pritožba?

  • osebne podatke vlagatelja pritožbe (ime, priimek in naslov, zaželena je tudi davčna številka),
  • podroben opis dogodka, situacije oziroma napake, v zvezi s katero se vlaga reklamacija ter dokumentacija, iz katere je razvidna podlaga za reklamacijo,
  • kontaktne podatke (telefonska številka in elektronski naslov).

Če poslani podatki ne zadoščajo za nadaljnjo izvedbo pritožbenega  postopka, vas bomo zaprosili za dopolnitev pritožbe.

Kdaj lahko pričakujete odgovor na vašo pritožbo?

Na vašo pritožbo se bomo trudili odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa lahko odgovor pričakujete najkasneje v osmih dneh.

V primeru bolj kompleksnih pritožb ali v primeru, da je v obravnavo potrebno vključiti tretjo osebo (tj. zunanje izvajalce), lahko reševanje izjemoma traja dlje časa od pričakovanega. V takem primeru vas bomo pravočasno obvestili o razlogih zakasnitve pri reševanju in o okvirnem roku, v katerem lahko pričakujte naš odgovor.

Kaj narediti, če z odgovorom na pritožbo niste zadovoljni?

Če se z odgovorom na vašo pritožbo ne strinjate, vendar menite, da ponovni kontakt z banko ne bo prinesel želene rešitve, imate zoper odločitev banke pravico vložiti pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniškega spora pri Združenju bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, na spletni strani www.zbsgiz.si  ali po elektronski pošti: izvajalec.irps@zbs-giz.si.

Natančne informacije glede oddaje pritožbe so na voljo v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov, objavljenem na naslednji povezavi.

Če nas želite pohvaliti, bomo vašo pohvalo z veseljem sprejeli na enem izmed zgoraj navedenih naslovov.

Prepričani smo, da lahko s proaktivnim pristopom, bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami dosežemo vaša pričakovanja. Želimo biti del skupne prihodnosti.

 Predlagajte spremembe. Vaše mnenje nam je pomembno.