Ceniki

Trenutno veljavni ceniki

Opombe, pojasnila

Dodatno pojasnilo Addiko banke k zaračunavanju »Quasi Cash« transakcij. 

Addiko Bank Slovenija