Ceniki

Trenutno veljavni ceniki

Opombe, pojasnila

Dodatno pojasnilo Addiko banke k zaračunavanju »Quasi Cash« transakcij. 

Najava spremembe cenika:

3. 1. 2024 – spremeni se Cenik za občane v delu Trezorske storitve, poslovanja s sefi. Več na tej povezavi.

3. 1. 2024 – spremeni se Cenik za pravne osebe v delu Trezorsko poslovanje, poslovanja s sefi. Več na tej povezavi.

Addiko Bank Slovenija