Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Osnovni podatki

Element:Podatek:
Polno ime:Addiko Bank d.d.
Sedež:Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana
Vpis v sodni register:pod št. 1/31020/00, SRG 99/01362
Matična številka:1319175
Identifikacijska številka za DDV:SI75482894
Transakcijski račun / IBAN:SI56 3300 0330 0000 034
SWIFT / BIC:HAABSI22
Osnovni kapital:89.958.958,47 EUR
Telefon:+386 1 580 40 00
Telefax:+386 1 580 40 01
Spletni naslov:http://www.addiko.si
Facebook profil:https://www.facebook.com/addikoslovenija
Elektronska pošta:info.si@addiko.com

Addiko skupina je specialist za potrošniške kredite ter kredite za mala in srednja podjetja (SME) v centralni in jugovzhodni Evropi.
Addiko skupino sestavljajo Addiko Bank AG, banka s polno licenco, ki je registrirana na Dunaju, v Avstriji, in šest hčerinskih bank, registriranih, licenciranih in delujočih v petih državah centralne in jugovzhodne Evrope: na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini (dve banki), Srbiji in Črni Gori. Delnice Addiko Bank AG kotirajo na Dunajski borzi (Vienna Stock Exchange), regulator je avstrijski organ za finančne trge.
Na dan, 31. 3. 2019, Addiko skupina v svojih šestih hčerinskih bankah s pomočjo mreže 197 poslovalnic ter kanalov modernega in digitalnega bančništva skrbi za 828.000 strank na področju centralne in jugovzhodne Evrope. Addiko Bank AG upravlja svoje hčerinske banke prek skupnih strategij in politik ter nadzira in upravlja likvidne rezerve Addiko skupine.
Addiko skupina se je repozicionirala kot specialist za potrošniško kreditiranje ter kreditiranje malih in srednjih podjetjih. Pri tem je osredotočena na razvoj poslovanja, kreditnih aktivnosti in plačilnih storitev (glavni cilji) ter zagotavljanje gotovinskih kreditov za potrošnike in kreditov za mala in srednja podjetja, ki so v veliki meri financirani z depoziti prebivalstva. Financiranje stanovanjskih kreditov, javnega sektorja in velikih družb (neključni segmenti) se postopoma zmanjšujejo z odplačili strank, ki prehajajo v nove posle, sklenjene na teh področjih. S tem sta zagotovljena likvidnost in kapital za postopno povečevanje kreditiranja potrošnikov ter malih in srednjih podjetij.

Lastniško strukturo si lahko ogledate tukaj.