Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Osnovni podatki

Element:Podatek:
Polno ime:Addiko Bank d.d.
Sedež:Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana
Vpis v sodni register:pod št. 1/31020/00, SRG 99/01362
Matična številka:1319175
Identifikacijska številka za DDV:SI75482894
Transakcijski račun / IBAN:SI56 3300 0330 0000 034
SWIFT / BIC:HAABSI22
Osnovni kapital:89.958.958,47 EUR
Telefon:+386 1 580 40 00
Telefax:+386 1 580 40 01
Spletni naslov:http://www.addiko.si
Facebook profil:https://www.facebook.com/addikoslovenija
Elektronska pošta:info.si@addiko.com

Addiko skupina je specialist za kreditiranje potrošnikov ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Srednji in Jugovzhodni Evropi .

Addiko Bank d.d. (v nadaljevanju: Addiko banka, Addiko ali Banka), je del mednarodne finančne skupine Addiko Bank AG (v nadaljevanju: Addiko Skupina ali Skupina).

Addiko banka je posebna specializirana bančna skupina, ki se osredotoča na zagotavljanje bančnih produktov in storitev za prebivalstvo ter mala in srednje velika podjetja (MSP) v Srednji in Jugovzhodni Evropi (CSEE). Addiko Skupino sestavljajo Addiko Bank AG, avstrijska matična banka s polno licenco, registrirana na Dunaju v Avstriji, ki jo regulirata avstrijski organ za trg (FMA) in Evropska centralna banka, ter šest hčerinskih bank, registriranih, licenciranih in delujočih v petih državah Srednje in Jugovzhodne Evrope: Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina (kjer delujeta dve banki), Srbija in Črna gora. Addiko Skupina prek svojih šestih hčerinskih bank na dan 31. decembra 2023 zagotavlja produkte in storitve približno 0,9 milijona strankam Srednje in Jugovzhodne Evrope z uporabo dobro razporejene mreže 154 poslovalnic in sodobnih digitalnih bančnih kanalov.

Na podlagi svoje natančno izdelane strategije se je Addiko banka preoblikovala v specializirano banko za potrošnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP), pri čemer se je osredotočila na rast dejavnosti kreditiranja potrošnikov in malih in srednje velikih podjetij ter na plačilne storitve (ključni segmenti) ter ponudila nezavarovane osebne potrošniške kredite ter kredit za obratni kapital malim in srednje velikim podjetjem. Te ključne dejavnosti se večinoma financirajo z vlogami prebivalstva. Banka pospešeno zmanjšuje svoje portfelje hipotekarnih posojil, javnih posojil in posojil velikim podjetjem (neključni segmenti), s čimer zagotavlja likvidnost in kapital za rast potrošniških posojil in posojil malim in srednje velikim podjetjem.

Lastniško strukturo si lahko ogledate tukaj.