Transakcijski računi za občane, ki so na voljo v Addiko banki:

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno;
 • redni limit.

Dodatne storitve:

 • možnost odobritve izrednega limita;
 • možnost priključitve elektronske banke Addiko EBank;
 • možnost pridobitve plačilne ali kreditne MasterCard kartice;
 • možnost pridobitve kredita.

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko in
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi oziroma obvestilo o prejemu pokojnine.

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • priključitev elektronske banke Addiko Ebank.

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • davčno številko.

Prednosti in lastnosti:

 • zagotavlja finančno vključenost vseh skupin prebivalstva;
 • dostop do osnovnih  plačilnih  računov ima vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, vključno s potrošnikom brez stalnega naslova in prosilcem za azil ter potrošnikom, ki mu dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njegov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč
 • nabor najosnovnejših storitev;
 • Osnovni plačilni račun (rezident ali nerezident) je namenjen vsem strankam v EU, ki zakonito prebivajo v EU (imajo stalni ali začasni naslov v EU) in prosilcem za azil, ter strankam, ki jim dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč. Glede na status rezident – nerezident se potrošniku dodeli ustrezen namen računa.
 • Osnovni plačilni račun – odločba (rezident ali nerezident) je namenjen strankm, ki prejemajo varstveni dodatek in ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Vključene storitve:

 • večvalutni plačilni račun, ki omogoča  storitve dviga in pologa;
 • debetna kartica (Maestro kartica) z dnevnim limitom porabe na POS-u v višini 150 EUR in dvigom na bankomatu v višini 150 EUR;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij z debetno kartico;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi;
 • elektronska banka Addiko EBank in mobilna banka Addiko Mobile;
 • brezplačni dvigi z debetno  kartico na bankomatih Addiko banke v Sloveniji, na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah  EU;
 • 8 brezplačnih transakcij mesečno (plačilo na bančnem okencu, plačila v e-banki, SEPA direktne obremenitve, eksterni trajni nalogi);
 • brezplačni interni trajni nalogi;
 • določitev do 2 pooblaščencev na računu.

Storitve, ki niso vključene v Osnovne plačilne račune in jih računom ni mogoče dodati:

 • redni ali izredni,
 • MasterCard kartice (plačilne, kreditne, obročne),
 • Addiko pakete bančnih storitev.

Storitve, ki niso  vključene v Osnovne plačilne račune in jih je mogoče dodati računom ob plačilu storitve po vsakokrat veljavnem ceniku Addiko banke:

 • SMS o transakcijah na Osnovnem plačilnem računu,
 • vpogled v stanje na računu na bankomatih,
 • generator gesel za dostop do spletne banke,
 • dodatna BA Maestro kartica za pooblaščenca.

Op. Za dostop do osnovnega plačilnega računa nakup dodatnih storitev pri Addiko banki ni obvezen.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • osebni dokument ali slovensko vozniško dovoljenje s sliko ali potni list;
 • potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču – če je potrebno,
 • davčna številka v Republiki Sloveniji,
 • izkaznica prosilca za mednarodno zaščito (azil) z naslovom o začasnem prebivališču,
 • dovoljenje za začasno prebivanje  z naslovom o začasnem prebivališču,
 • za odprtje »osnovnega plačilnega  računa – odločba« tudi odločbo Centra za socialno delo, iz katere izhaja pravica do varstvenega dodatka in/ali denarne socialne pomoči.

Mesečno nadomestilo za vodenje računa:

 • Osnovni plačilni račun: 4,60 EUR,
 • Osnovni plačilni račun – odločba: 2,30 EUR.

Banka osnovni plačilni račun odpre ali zavrne v roku desetih (10) delovnih dneh od prejema popolne prošnje za odprtje računa.

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Večvalutni račun.
 • Gotovinsko poslovanje na bančnem okencu z uporabo identifikacijske kartice.
 • Možnost izvajanja plačilnih nalogov in internih brezgotovinskih prenosov.
 • Osebni dvig izpiskov o stanju in prometu na računu v matični bančni poslovalnici.

Dodatne storitve:

 • Priključitev elektronske banke Addiko Ebank.
 • Obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko.

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • Priključitev elektronske banke Addiko Ebank.

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu,
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • potrdilo o vpisu na srednješolski, višješolski oziroma visokošolski, univerzitetni program.

Prednosti in lastnosti:

 • brez stroškov vodenja,
 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji,
 • večvalutni račun.
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • Imetnik: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list ali kopija rojstnega lista), davčna številka.
 • Zakoniti zastopnik: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list), davčna številka.

Prednosti in lastnosti:

 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno na začasni naslov v Sloveniji.

Dodatne storitve:

 • Možnost priključitve elektronske banke Addiko Ebank.

Varnost:

 • Obveščanje preko SMS obvestil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu na GSM številko slovenskega operaterja.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • Veljavni potni list,
 • potrdilo o slovenski davčni številki ter tuja davčna številka.

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

Ne plačujte več provizije ob vsaki transakciji.

Plačujte enkratno mesečno nadomestilo.

Addiko paketi

Kredit je lahko enostaven.

Dali vam bomo jasna navodila o mesečnih obrokih.

Addiko kredit

Ni lahko izbrati pravega načina varčevanja.

Pomagamo vam izbrati primerno varčevanje za vas.

Addiko varčevanja

Addiko Bank Slovenija

Spletna stran za svoje delovanje in izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja spletne piškotke.

S klikom na katerokoli povezavo na tej strani se strinjate z njihovo uporabo.