Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Transakcijski računi

Toliko možnosti za upravljanje z denarjem.

Izberite pravi račun zase.

Transakcijski računi za občane, ki so na voljo v Addiko banki:

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba debetne kartice Mastercard na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno;
 • redni limit.

Dodatne storitve:

 • možnost odobritve izrednega limita;
 • možnost priključitve spletne banke Addiko EBank;
 • možnost priključitve mobilne banke Addiko Mobile;
 • možnost pridobitve plačilne kartice Mastercard;
 • možnost pridobitve kredita.

Varnost:

 • obveščanje preko sporočil SMS o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko in
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi oziroma obvestilo o prejemu pokojnine.

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba debetne kartice Mastercard na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • priključitev spletne banke Addiko Ebank;
 • priključitev mobilne banke Addiko Mobile.

Varnost:

 • obveščanje preko sporočil SMS o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • davčno številko.

Prednosti in lastnosti:

 • zagotavlja finančno vključenost vseh skupin prebivalstva;
 • dostop do osnovnih  plačilnih  računov ima vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, vključno s potrošnikom brez stalnega naslova in prosilcem za azil ter potrošnikom, ki mu dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njegov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč
 • nabor najosnovnejših storitev;
 • osnovni plačilni račun (rezident ali nerezident) je namenjen vsem strankam v EU, ki zakonito prebivajo v EU (imajo stalni ali začasni naslov v EU), prosilcem za azil ter strankam, ki jim dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč. Glede na status rezident – nerezident se potrošniku dodeli ustrezen namen računa.
 • osnovni plačilni račun – odločba (rezident ali nerezident) je namenjen strankam, ki prejemajo varstveni dodatek in ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Vključene storitve:

 • večvalutni plačilni račun, ki omogoča  storitve dviga in pologa;
 • Addiko debetna kartica Mastercard z dnevnim limitom porabe na POS-u v višini 150 EUR in dvigom na bankomatu v višini 150 EUR;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij z Addiko debetno kartico Mastercard;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi;
 • spletna banka Addiko EBank in mobilna banka Addiko Mobile;
 • brezplačni dvigi z Addiko debetno kartico Mastercard na bankomatih Addiko banke v Sloveniji, na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah  EU;
 • 8 brezplačnih transakcij mesečno (plačilo na bančnem okencu, plačila v e-banki, SEPA direktne obremenitve, eksterni trajni nalogi);
 • brezplačni interni trajni nalogi;
 • določitev do 2 pooblaščencev na računu.

Storitve, ki niso vključene v Osnovne plačilne račune in jih računom ni mogoče dodati:

 • redni ali izredni limit,
 • Addiko kartice Mastercard,
 • Addiko pakete bančnih storitev.

Storitve, ki niso  vključene v Osnovne plačilne račune in jih je mogoče dodati računom ob plačilu storitve po vsakokrat veljavnem ceniku Addiko banke:

 • SMS o transakcijah na Osnovnem plačilnem računu,
 • vpogled v stanje na računu na bankomatih,
 • generator gesel za dostop do spletne banke,
 • dodatna Addiko debetna kartica Mastercard za pooblaščenca.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • osebni dokument ali slovensko vozniško dovoljenje s sliko ali potni list;
 • potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču – če je potrebno,
 • davčno številko v Republiki Sloveniji,
 • izkaznico prosilca za mednarodno zaščito (azil) z naslovom o začasnem prebivališču,
 • dovoljenje za začasno prebivanje  z naslovom o začasnem prebivališču,
 • za odprtje »osnovnega plačilnega  računa – odločba« tudi odločbo Centra za socialno delo, iz katere izhaja pravica do varstvenega dodatka in/ali denarne socialne pomoči.

Mesečno nadomestilo za vodenje računa:

 • osnovni plačilni račun: 4,60 EUR,
 • osnovni plačilni račun – odločba: 1,45 EUR.

Banka osnovni plačilni račun odpre ali zavrne v roku desetih (10) delovnih dneh od prejema popolne prošnje za odprtje računa.

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Večvalutni račun.
 • Gotovinsko poslovanje na bančnem okencu z uporabo identifikacijske kartice.
 • Možnost izvajanja plačilnih nalogov in internih brezgotovinskih prenosov.
 • Osebni dvig izpiskov o stanju in prometu na računu v matični bančni poslovalnici.

Dodatne storitve:

 • Priključitev spletne banke Addiko Ebank;
 • Priključitev mobilne banke Addiko Mobile;
 • Obveščanje preko sporočil SMS o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko.

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba Addiko debetne kartice Mastercard na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • priključitev spletne banke Addiko Ebank;
 • priključitev mobilne banke Addiko Mobile.

Varnost:

 • obveščanje preko sporočil SMS o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu,
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • potrdilo o vpisu na srednješolski, višješolski oziroma visokošolski, univerzitetni program,
 • v primeru, da odpira račun mladoletna oseba, je potrebna prisotnost zakonitega zastopnika.

Prednosti in lastnosti:

 • brez stroškov vodenja,
 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji,
 • večvalutni račun.
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • Zakoniti zastopnik*: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list), davčna številka.
 • Imetnik računa/otrok: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list ali kopija rojstnega lista), davčna številka.

*Ker račun odpira mladoletna oseba, je potrebna prisotnost zakonitega zastopnika.

Prednosti in lastnosti:

 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba debetne kartice Mastercard na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno na začasni naslov v Sloveniji.

Dodatne storitve:

 • možnost priključitve spletne banke Addiko Ebank,
 • možnost priključitve mobilne banke Addiko Mobile.

Varnost:

 • Obveščanje preko sporočil SMS o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu na GSM številko slovenskega operaterja.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni potni list,
 • potrdilo o slovenski davčni številki ter tuja davčna številka.

Addiko gotovinski krediti po vaši meri že od 20 EUR na mesec!

Sklenete jih lahko tudi preko spleta na hipkredit.addiko.si

Izberite znesek in dobo, ki vam najbolj ustrezata!

Izračunajte svoj obrok!

Rabite dodatno gotovino za uresničitev vaših načrtov?

Izpolnite spletno vlogo za kredit in v le nekaj minutah dobite odgovor o tem, koliko kredita vam lahko ponudimo.

Želim izračunati svoj kredit!