Financiranje MIKRO podjetij za NOVE stranke:

Prednosti:

 • za stranke vseh bank;
 • znesek kredita je odvisen od prihodkov stranke;
 • doba odplačevanja do 36 mesecev;
 • brez dodatnih zavarovanj;
 • brez dodatne dokumentacije;
 • odobrena sredstva so nakazana na poslovni transakcijski račun pri Addiko banki;
 • obrestna mera in stroški odobritve financiranja niso odvisni od bonitetne ocene stranke;
 • fiksna nominalna obrestna mera;
 • mesečno vračilo glavnice in obresti.

Možnost pridobitve limita na poslovnem računu ob otvoritvi poslovnega računa pri Addiko banki, ki ima naslednje lastnosti:

 • višina limita je odvisna od prihodkov stranke;
 • doba do 12 mesecev;
 • brez dodatnih zavarovanj;
 • brez dodatne dokumentacije;
 • fiksna nominalna obrestna mera
 • obrestna mera in stroški odobritve limita niso odvisni od bonitetne ocene stranke.

Ponudba velja do preklica.

Obstoječim in novim strankam nudimo tudi enostavno, napredno in finančno ugodno poslovanje s tremi vrstami poslovnih paketov – preverite!

Za več informacij pokličite vam najbližjo poslovalnico.

V ”MIKRO podsegment” so uvrščene pravne osebe, katerih letni promet ne presega 500.000 €, ki pa ni enaka segmentaciji podjetij po slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Če pravna oseba sodi v skupino podjetij glede na ekonomske in lastniške povezave so kriteriji za razvrstitev skupni konsolidirani prihodki.

 

Addiko Bank Slovenija