Uprava Addiko banke

Uprava Banke imenovana s strani nadzornega sveta je dvo-članska:

Andrej Andoljšek, predsednik uprave,

Anja Božac, članica uprave.

Nadzorni svet Banke sestavlja šest članov. Sestava Nadzornega sveta, od 26. junija 2022 dalje:

  • Edgar Flaggl, predsednik,
  • Joško Mihić, podpredsednik,
  • Klemen Brenk, član,
  • Madalina Georgiana Grigore, članica,
  • Andràs Ferenc Matern, član,
  • Tanya Šplajt Brainović, članica.

Addiko Bank Slovenija