Uprava Addiko banke

Uprava Banke imenovana s strani nadzornega sveta je dvo-članska:

Andrej Andoljšek, predsednik uprave,

Anja Božac, članica uprave.

Nadzorni svet Banke je sestavljen iz predsednika in sedmih članov. Sestava Nadzornega sveta, od 30. marca 2022 dalje:

  • Joško Mihić, predsednik,
  • Edgar Flaggl, podpredsednik,
  • Klemen Brenk, član,
  • Balázs Győri, član,
  • Madalina Georgiana Grigore, članica,
  • Andràs Ferenc Matern, član.

Addiko Bank Slovenija