Uprava Addiko banke

Uprava Banke imenovana s strani nadzornega sveta je tri-članska:

Andrej Andoljšek, predsednik uprave,

Tadej Krašovec, član uprave,

Anja Božac, članica uprave.

Nadzorni svet Banke je sestavljen iz predsednika in štirih članov. Sestava Nadzornega sveta, od 1. oktobra 2020 dalje:

  • Joško Mihić, predsednik,
  • Edgar Flaggl, podpredsednik,
  • Balázs Győri, član,
  • Madalina Georgiana Grigore, članica.

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

Addiko Bank Slovenija