Skladno z direktivno PSD2 in pripadajočimi regulatornimi tehničnimi standardi, smo razvili API-je za ponudnike storitev (TPP).

Tehnične specifikacije, testni in produkcijski portal vseh obveznih API-jev za nove plačilne storitve so vam na voljo na povezavi: https://oapideveloper.addiko.si/sandbox

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) in regulativnimi tehničnimi standardi za močno avtentikacijo strank ter skupnimi in varnimi odprtimi standardi komunikacije (Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah – PSD2) je Addiko banka tretjim ponudnikom plačilnih storitev in drugim bankam zagotovila nove storitve: informacije o računih, možnost odreditve plačil in potrditve razpoložljivega stanju na računu.

Za vsa dodatna pojasnila in navodila za namenski vmesnik nas prosim kontaktirajte tpp.si@addiko.com.

Banka poleg namenskega vmesnika, za katerega v skladu s 6. odstavkom 33. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. 11. 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije, uveljavlja izjemo od nadomestnega mehanizma, omogoča tudi uporabo dodatnega vmesnika API pri družbi Bankart d.o.o. za katerega nadomestni mehanizem ni zagotovljen. Za vsa dodatna pojasnila in navodila za dodani vmesnik kontaktirajte customer.support@bankart.si.

Razpoložljivost in zmogljivost vmesnikov:

MonthUptime %Downtime %Error Response Rate %PIS (ms)AIS (ms)CoF (ms)
March 202010000///
April 2020100009.55231.18/
May 202010000///
June 202010000///
July 202010000///
August 202010000///
September 202010000///
October 202010000///
November 202010000///
December 202010000///
Month.Uptime %Downtime %PIS (ms)AIS (ms)
March 20201000474604.4
April 202099.4560.544446.3594.38
May 20201000430595.25
June 20201000420.1601.25
July 202099.9190.081418.70664.83
August 202098.6401.3601,225.401,381.20
September 202099.8450.155546.40630.95
October 202099,4710,529455,1779,75
November 202099,8610,139617,41395,45
December 202098,0511,949547,51039,85

Addiko Bank Slovenija