Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Addiko odprto bančništvo

API-ji za ponudnike storitev (TPP)

Skladno z direktivo PSD2 in pripadajočimi regulatornimi tehničnimi standardi, smo razvili API-je za ponudnike storitev (TPP).

Tehnične specifikacije, testni in produkcijski portal vseh obveznih API-jev za nove plačilne storitve so vam na voljo na povezavi: https://oapideveloper.addiko.si/sandbox.

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) in regulativnimi tehničnimi standardi za močno avtentikacijo strank ter s skupnimi in varnimi odprtimi standardi komunikacije (Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah – PSD2) je Addiko banka tretjim ponudnikom plačilnih storitev in drugim bankam zagotovila nove storitve: informacije o računih, možnost odreditve plačil in potrditve razpoložljivega stanju na računu.

Za vsa dodatna pojasnila in navodila za namenski vmesnik nas prosimo kontaktirajte na e-naslov: tpp.si@addiko.com.

Banka poleg namenskega vmesnika, za katerega v skladu s 6. odstavkom 33. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. 11. 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije, uveljavlja izjemo od nadomestnega mehanizma, omogoča tudi uporabo dodatnega vmesnika API pri družbi Bankart d.o.o. za katerega nadomestni mehanizem ni zagotovljen. Za vsa dodatna pojasnila in navodila za dodani vmesnik lahko pišete na e-naslov: customer.support@bankart.si.

Podatki o razpoložljivosti in zmogljivosti primarnega namenskega vmesnika so vam na voljo na povezavi: https://oapideveloper.addiko.si/Sandbox/Home/Analytics.