Ceniki

Trenutno veljavni ceniki

Napovedane spremembe cenikov:

Trenutno ni napovedanih sprememb.

Opombe, pojasnila

Dodatno pojasnilo Addiko banke o zaračunavanju »Quasi Cash« transakcij: Pojasnilo k spremembi Cenika storitev – »Quasi Cash« transakcije

Addiko Bank Slovenija