Ceniki

Trenutno veljavni ceniki

Napovedane spremembe cenikov

1.4.2022 – se spremeni Cenik za občane.

Opombe, pojasnila

Dodatno pojasnilo Addiko banke o zaračunavanju »Quasi Cash« transakcij: Pojasnilo k spremembi Cenika storitev – »Quasi Cash« transakcije

Addiko Bank Slovenija