Ceniki

Trenutno veljavni ceniki

Napovedane spremembe cenikov:

1. 12. 2022 – Sprememba cenika za fizične in pravne osebe

 

Opombe, pojasnila

Dodatno pojasnilo Addiko banke o zaračunavanju »Quasi Cash« transakcij: Pojasnilo k spremembi Cenika storitev – »Quasi Cash« transakcije

Addiko Bank Slovenija