Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala

Glavne značilnosti:

  • začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala je namenjen bodočim družbenikom, ki na ta račun nakažejo sredstva za ustanovni kapital v višini kot je določena v aktu o ustanovitvi/druženi pogodbi;
  • na podlagi vplačila ustanovnega kapitala družbenikov banka izda imetniku računa Potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ga le-ta potrebuje pri postopku registracije podjetja na sodišču.

Želite odpreti začasni račun za vplačilo ustanovnega kapitala? Obrnite se na naše Addiko svetovalce.

Potrebna dokumentacija za družbe v ustanavljanju:

  • akt o ustanovitvi družbe na obrazcu e-VEM ali samostojno napisan s strani družbenika
  • ali družbena pogodba v obliki notarskega zapisa.

 

Družbenik kot fizična oseba mora svoj delež nakazati v svojem imenu (gotovinsko ali negotovinsko).

Družbenik, ki je pravna oseba, svoj delež nakaže v svojem imenu in negotovinsko.

Banka družbeniku po prejemu sredstev izda potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, namenjeno registraciji novoustanovljene družbe.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi