Addiko donacije

Addiko banka je s svojimi poslovalnicami prisotna na celotnem slovenskem prostoru, zato negujemo povezave tako z lokalnim kot tudi s širšim družbenim okoljem. Svojo vpetost v družbo vzdržujemo z družbeno odgovornim ravnanjem na celotnem slovenskem trgu.

Vsakdan posameznika se je v zadnjih tednih močno spremenil, kar je od vseh nas zahtevalo prilagoditev na nove okoliščine. Zaradi pomanjkanja ustreznih sredstev pa je lahko prilagoditev za mnoge, predvsem ranljivejše skupine tudi breme, zato so v Addiko banki zaposleni stopili skupaj in pokazali svoje veliko srce. V sklopu dobrodelnih aktivnosti Addiko Cares je Addiko banka izvedla dve donaciji namenjeni prav tistim, ki so jih okoliščine najbolj prizadele. Učencem iz socialno šibkih družin in družin z veliko otroki, ki obiskujejo Osnovno šolo Bršljin iz Novega mesta, je Addiko banka z donacijo računalniške opreme olajšala opravljanje šolskih obveznosti in učenje od doma. Svojo dobrodelnost pa je Addiko banka pokazala tudi s skrbjo za starejše, ko je podarila 13.000 zaščitnih mask 13 domom za ostarele iz cele Slovenije  in tako pomagala pri zagotavljanju ohranjanja zaščite starejših občanov in tudi tistih, ki skrbijo zanje.

»Družbena odgovornost je del nas in radi pomagamo povsod, kjer je to potrebno. Skozi projekt korporativne družbene odgovornosti Addiko Cares zaposleni v Addiko banki ostajamo zvesti humanitarni dejavnosti. Z donacijami že vrsto let omogočamo delovanje različnih dobrodelnih organizacij, še posebej pa želimo pomagati lokalnim organizacijam, ki izvajajo aktivnosti za najbolj ranljive člane naše skupnosti,« je ob predaji donacij povedal Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko Bank d.d.

Računalniška oprema je v trenutnih okoliščinah osnovni pripomoček za šolarje, ki morajo nadaljevati svoj učni proces s poukom na daljavo. Addiko banka je v sodelovanju z Lions klub Novo mesto priskočila na pomoč z donacijo 10 osebnih računalnikov z vso potrebno računalniško opremo. Šolarji Osnovne šole Bršljin iz Novega mesta bodo sedaj lahko nemoteno sodelovali pri šolskih aktivnostih in tudi ohranjali stike s svojimi sovrstniki preko virtualnih druženj.

V prizadevanjih za preprečitev širjenja koronavirusa oziroma bolezni Covid-19 pa je Addiko nadaljevala svoje poslanstvo projekta Addiko Cares in starejšim občanom 13 domov za ostarele v Sloveniji donirala 13.000 zaščitnih mask v vrednosti 10.600 EUR. V upanju, da bodo s tem lahko pomagali v preprečevanju dodatnega širjenje koronavirusa ter pomagali zaščititi varovance in zaposlene domov za starejše pred novimi okužbami.

Addiko Bank Slovenija