Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji

Napovedane spremembe splošnih pogojev:

3. 5. 2024 – Spreminjajo se Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev tako v slovenski kot v angleški različici General Terms and Conditions for Transaction Account Management and Provision of Payment Services, kjer se dopolnjuje člen ”Dodatne storitve, vezane na transakcijski račun” in odstavek ”SMS, E-poštna in Potisna obvestila”.