Splošni pogoji

Napovedane spremembe splošnih pogojev:

Glavne dopolnitve Splošnih pogojev so:

  • PIN se uporablja tudi za dodajanje kartice v storitev oziroma račun Rekono
  • Stranka si bo PIN prevzela preko sporočil SMS
  • Kratko navodilo kako ravnati s sporočilom SMS, v katerem je stranka prejela PIN
  • Kratko navodilo kako si stranka ob prejemu PIN-a aktivira kartico
  • Dopolnjen zapis kako se s kartico in PIN-om ravna kot dober gospodar
  • Dopolnjen zapis kako mora stranka zavarovati dostop do mobilne naprave

Addiko Bank Slovenija