Splošni pogoji

Napovedane spremembe splošnih pogojev:

1. 10. 2023 – Spreminjajo se Splošni pogoji mobilne aplikacije Flik Pay, ker se dodaja člen Finančne reklamacije.

05. 10. 2023 – Spremenijo se Splošni pogoji poslovnega paketa, v delu omejitve letnih prihodkov.

Addiko Bank Slovenija