Splošni pogoji

Napovedane spremembe splošnih pogojev:

1. Addiko EBank  —  spremembe oz. dopolnitve veljajo od 10. 12. 2020 dalje, in sicer je v Addiko Ebank mogoče:

  • sklepati depozite in varčevanja;
  • generirati enkratno geslo s programskim generatorjem na podlagi biometričnih podatkov stranke.

2a – Splošni pogoji za uporabo storitev spletne banke Addiko EBank – velj. od 10.12.2020.pdf

2b – Splošni pogoji za uporabo storitev spletne banke Addiko EBank za nerezidente _slo – velj. od 10.12.2020.pdf

2. Varno spletno nakupovanje (3D Secure)  —  spremembe oz. dopolnitve veljajo od 28. 12. 2020 dalje in se nanašajo na:

  • potrjevanje spletnih nakupov pri spletnih trgovcih, ki uporabljajo storitev varnega spletnega nakupovanja Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, ne bo več potekalo z enkratnim geslom, ampak bo potrebno uporabiti storitev Rekono oz. identiteto Rekono. Ta sprememba začne veljati, ko banka vklopi to funkcionalnost, o čemer bo banka obvestila uporabnike Addiko kartic naknadno s sporočilom SMS.

Fizične osebe:

 1a – Splošni pogoji TRR – veljavnost od 28_12_2020.pdf

11 – Splošni pogoji poslovanja z Addiko kartico Mastercard – veljavnost od 28.12.2020.pdf

Pravne osebe:

PDK0_Splošni pogoji_v16_veljavnost_od_28_12_2020.pdf

MC0_Splošni-pogoji_v15_veljavnost_od_28_12_2020.pdf

3. Flik Pay  —  spremembe oz. dopolnitve veljajo od 28. 12. 2020 in se nanašajo na:

  • registracijo oz. namestitev mobilne aplikacije Flik Pay, ki bo potekala z uporabo storitve Rekono oz. identiteto Rekono. Ta sprememba stopi v veljavo, ko banka vklopi to funkcionalnost, o čemer bo banka obvestila uporabnike Addiko kartic naknadno.

16 – Splosni pogoji mobilne aplikacije Flik Pay – veljavnost od 28.12.2020

4. Najem bančnega sefa — spremembe veljajo od 10. 12. 2020 in se nanašajo predvsem na:

 • Dobo najema sefa – najkrajša doba 1 leto.
 • Točki Vrsta sefov in najemnina za sef ter Prenehanje pogodbe o najemu sefa, kjer je dodan še cenik za pravne osebe in cenik za mikro podjetja, podjetnike, zasebnike in društva.
 • Neplačilo najemnine.

Splošni pogoji najema bančnega sefa – veljavnost od 10. 12. 2020

5. Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva ter Splošni pogoji poslovnega paketa — spremembe veljajo od 1. 11. 2020 in se nanašajo predvsem na način obveščanja o plačilu stroškov mesečnih nadomestil imetnika transakcijskega računa ali poslovnega paketa.

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva – veljavnost od 1. 11. 2020

Splošni pogoji poslovnega paketa – veljavnost od 1. 11. 2020

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

Addiko Bank Slovenija