Splošni pogoji

Občani

Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev

Splošni pogoji poslovanja z Addiko kartico Mastercard® 

Splošni pogoji poslovanja s predplačniško Mastercard kartico na in po 25.5.2018

Splošni pogoji poslovanja s predplačniško Mastercard kartico pred 25.5.2018

Splošni pogoji zbiranja in porabe točk zvestobe – Addiko klub

Splošni pogoji za izvršitev enkratne plačilne transakcije

Občani Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo

Splošni pogoji paketa

Splošni pogoji za uporabo storitev spletne banke Addiko EBank 

Splošni pogoji za uporabo storitev spletne banke Addiko EBank za nerezidente 

Splošni pogoji poslovanja s trajnim nalogom – od 10. 12. 2018

Splošni pogoji najema sefa

Splošni pogoji Varčevanj

Splošni pogoji varčevalnih računov

Splošni pogoji storitve Rentno varčevanje

Splošni pogoji depozitov

Splošni pogoji depozitov fizičnih oseb – veljavnost od 1. 6. 2020

Splošni pogoji Rastoči depozit

Splošni pogoji za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic SPS 1-2018

Splošni pogoji za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic SPN 1-2018

Splošni pogoji mobilne aplikacije Flik

 Napovedane spremembe splošnih pogojev:

Splošni pogoji poslovanja za Addiko kartico Mastercard – veljavnost  od 19. 10. 2020 – Spremembe se nanašajo na:

  • Poglavje “Splošno in predelitev pojmov”
    • Novo “Enkratno geslo” (prejmemo ga v obliki SMS pri spletnih nakupih).
    • Dopolnjeno pri “Obročno plačilo / Obročna transakcija” (več obrokov pri nakupih/plačilih (24); tudi dvig gotovine na obroke).
  • Poglavje “Uporaba kartice”
    • Dopolnjeno besedilo, da odraža spremembe pri obročnih transakcijah (več obrokov pri nakupih/plačilih (24); tudi dvig gotovine na obroke).
  • Spremembe vezane na Obročna plačila in Obročne transakcije, stopijo v veljavo, ko Banka vklopi funkcionalnost, o čemer uporabnike Addiko obročnih kartic Mastercard obvesti naknadno z SMS sporočilom.

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

Addiko Bank Slovenija