Splošni pogoji

Napovedane spremembe splošnih pogojev:

25. 5. 2022 – spremenijo se Splošni pogoji paketa zaradi povišanja skupnega limita pri Zlatem paketu na 10.000 EUR.

Addiko Bank Slovenija