Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Potrjevanje spletnih nakupov in varna uporaba kartic

 

Plačilna kartica je vaš denar.

Zato z njo ravnajte skrbno.

Potrjevanje spletnih nakupov in varno spletno nakupovanje

Pogoj za potrjevanje in uspešno plačilo spletnih nakupov je aktiviran račun Rekono (mobilna aplikacija Rekono OnePass).

Za lažje razumevanje, identiteta Rekono je primerljiva s spletnimi digitalnimi identitetami kot so Facebook račun, Apple ID in Google račun, ki različnim ponudnikom spletnih storitev in portalov omogočajo prijavo s prijavnimi podatki, ki jih uporablja digitalna identiteta (primer: prijavite se z Google računom). Vseeno pa identiteta Rekono zagotavlja dodatno varnost, saj preveri pristnost uporabnika z uradnimi registri.

Pozor! Od 3. maja 2022 dalje spletnih nakupov brez močne avtentikacije ne boste mogli opraviti. Zato je zelo pomembno, da si uporabniki na pametni telefon pravočasno naložite aplikacijo Rekono za potrjevanje spletnih plačil.

Do varnih spletnih nakupov v samo 3 korakih:

1. KORAK: Namestite aplikacijo Rekono OnePass na vašo mobilno napravo.

Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android, iOS in Huawei:

2. KORAK: Ustvarite digitalno identiteto Rekono

 • digitalno identiteto Rekono lahko ustvarite v mobilni aplikaciji. Podrobna navodila najdete na povezavi;
 • digitalno identiteto Rekono lahko ustvarite tudi na spletu. Podrobna navodila najdete na povezavi

POZOR: Pri ustvarjanju digitalne identitete Rekono uporabite mobilno številko, ki ste jo registrirali pri Banki in na katero ste do sedaj prejemali potrditvene kode SMS za spletna plačila.

3. KORAK: Dodajte vaše plačilne kartice Mastercard v mobilno aplikacijo 

Dodajanje kartic v mobilni aplikaciji poteka v zavihku namenjenem karticam preko gumba (gl. sliko). Nato izberete Addiko banko ter v polje »Številka kartice/Card Number«  vnesite  zadnjih 6 številk PAN številke svoje plačilne kartice. Postopek zaključite z vnosom PIN kode vaše kartice. Vneseni PIN izbrane kartice se ne hrani na napravi, ampak se uporabi kot avtentikacijski varnostni element, podobno kot vnos PIN pri plačilu na POS terminalu.

POZOR: V postopku lahko uporabite katerokoli veljavno Addiko plačilno kartico, ki vam je bila izdana. V primeru, da imate več Addiko plačilnih kartic ste s tem omogočili varno potrjevanje nakupov za vse kartice, ki jih je, oziroma vam jih bo izdala Addiko banka.

Podrobna navodila za dodajanje plačilnih in kreditnih kartic ter  potrjevanje spletnih nakupov najdete na povezavi.

POMEMBNO! Če boste pozabili na tretji (3.) korak, potrjevanje spletnih nakupov ne bo možno.

Med najpomembnejšimi podatki na plačilni kartici so podatki o uporabniku, številka kartice oziroma PAN (angl. Primary Account Number) in veljavnost kartice, ki so odtisnjeni na sprednji strani kartice. Na večini plačilnih kartic je na hrbtni strani kartice vtisnjena varnostna številka kartice, ki se uporablja pri oddaljenih nakupih. Na debetnih in kreditnih karticah Mastercard Addiko banke je ta zapisana v obliki 3-mestnega števila, ki se imenuje CVC oziroma CVC2 (angl. Card Verification Code). Izdajatelji plačilnih kartic varnostno številko (angl. Card Security CodeCSC) za oddaljene nakupe poimenujejo različno: CVC, CVC2, CVV, CVV2, CAV, CVD, CID itd, kar naj vas ne zmoti, saj gre za isto stvar.

PIN je koda, ki jo  uporabljate pri plačevanju na POS terminalih in uporabi bankomatov.

Uporabniki brez pametnih mobilnih telefonov

1. KORAK: Ustvarite digitalno identiteto Rekono

Na spletu si ustvarite Rekono Račun v kolikor ga še nimate in pridobite digitalno identiteto Rekono. Podrobna navodila najdete na povezavi.

2. KORAK: Dodajte vaše plačilne kartice Mastercard in omogočite Rekono SMS OTP

Potrebne aktivnosti izvedete v Nadzorni plošči Rekono Računa, v rubriki 3-D Secure, kjer je potrebno:

 • ustvariti statično geslo REKONO PIN za spletne nakupe (to ni PIN vaše kartice)
 • z računom Rekono povezati Addiko banko in
 • v rubriki »Addiko« preko drsnika v desno vklopiti storitev Rekono SMS OTP

POZOR: V postopku povezave Addiko banke z računom Rekono lahko uporabite katerokoli veljavno Addiko plačilno kartico, ki vam je bila izdana. V primeru, da imate več Addiko plačilnih kartic ste s tem omogočili varno potrjevanje nakupov za vse kartice, ki jih je, oziroma vam jih bo izdala Addiko banka. V postopku povezave računa Rekono z banko, se vneseni PIN izbrane kartice ne hrani na napravi, ampak se uporabi kot avtentikacijski varnostni element, podobno kot vnos PIN pri plačilu na POS terminalu.

3. KORAK: Varni spletni nakupi z uporabo Rekono SMS OTP

Plačilo izvedete z vnosom statičnega gesla PIN in enkratne SMS kode, ki jo prejmete na vaš mobilni telefon. Opisana koraka sledita po vnosu kartičnih podatkov pri spletnih trgovcih, ki podpirajo Mastercard® Identity Check™.

POZOR: V rubriki 3-D secure računa Rekono lahko preklapljate med varnima načinoma potrjevanj spletnih nakupov, Rekono SMS OTP ali potrjevanjem prek mobilne aplikacije Rekono OnePass. Hkratna uporaba obeh načinov ni možna.

Za več informacij smo vam na voljo!

Vsak delovnik med 8. in 16. uro na:

+ 386 (0)1 580 41 41

karticno.poslovanje.si@addiko.com

Če želite, da vas kontaktiramo in odgovorimo na vaša vprašanja, izpolnite spodnja polja:

Namen obdelave in uporabe vaših osebnih in kontaktnih podatkov, ki ste jih delili z nami pri odgovorih na vprašanja, sta predstavitev in priprava prilagojene ponudbe Addiko Bank d.d. pred sklenitvijo pogodbe (povabilo na sestanek, izdelava in pošiljanje ponudbe). Addiko Bank d.d. bo vaše podatke za ta namen hranila 4 mesece in jih ne bo uporabila v druge namene.

Upravljalec podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana. Za več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov, lahko obiščete temu namenjeno spletno stran: https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnete neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov: dpo.si@addiko.com, ali na telefonsko številko +386 (0)1 580 40 00.

Dodatna pojasnila

Od 1. 1. 2021 veljajo nova pravila pri avtentikaciji (potrjevanju/avtorizaciji) transakcij pri spletnih trgovcih, ki uporabljajo storitev Mastercard® SecureCode™ ali Mastercard® Identity Check™. Plačila pri teh spletnih trgovcih bo potrebno potrditi z uporabo močne avtentikacije (angl.: Strong Customer Authentication oziroma s kratico SCA), skladno z regulativo PSD2.

Regulativa EU (PSD2) in zakonodaja v Republiki Sloveniji (ZPlaSSIED) bankam nalaga tudi, da na spletnih prodajnih mestih, ki uporabljajo storitev varnega spletnega nakupovanja, ki se tehnično imenuje 3D Secure, v kartičnem sistemu Mastercard® pa Mastercard® Identity Check™, strankam omogočijo t. i. močno avtentikacijo, ki prinaša zmanjšanje tveganja goljufij.

To v praksi pomeni, da je za tako transakcijo po novem obvezna močna avtentikacija uporabnika, kjer uporabnik uporablja dva neodvisna elementa, ki spadata v dve od navedenih kategorij:

 • znanja (nekaj kar uporabnik ve),
 • lastništva (nekaj kar uporabnik ima) in
 • inherence (nekaj kar uporabnik je),

katerih rezultat je ustvarjanje šifre za avtentikacijo za potrditev take transakcije. V primeru avtentikacije z biometričnimi podatki se ti obdelujejo izključno na mobilni napravi uporabnika in se banki nikoli ne posredujejo.

Za stranke Addiko banke to pomeni, da transakcije na spletnih prodajnih mestih, ki uporabljajo storitev varnega spletnega nakupovanja Mastercard® SecureCode™ ali Mastercard® Identity Check™, ne bodo več potrjevale z enkratnim geslom prejetim v obliki sporočila SMS, ampak z uporabo računa Rekono za potrditev take transakcije v okviru mobilne aplikacije Rekono OnePass oziroma, ko bo to omogočeno, na spletu z uporabo identitete Rekono in SMS kodo. Ponudnik storitve Rekono je družba Rekono d.o.o., ki je poslovni partner Addiko banke in procesnega centra Bankart.

Skrbno ravnanje s karticami zmanjša tveganje za zlorabe.

V nadaljevanju so navedena priporočila za poslovanje s karticami doma in v tujini, s katerimi lahko zmanjšate tveganje zlorab kartic.

 • novo plačilno kartico ob prejemu takoj podpišite, saj je veljavna le podpisana kartica. Staro, neveljavno ali preklicano kartico takoj uničite oz. jo takoj razrežite na več kosov (obvezno pa prerežite čip in magnetno stezo);
 • kartice ne hranite na soncu ali blizu drugih toplotnih virov, virov elektromagnetnega sevanja (npr. mobilni telefon) in drugih povzročiteljev škodljivih vplivov, ker se lahko poškoduje in postane neuporabna;
 •  s kartico ravnajte skrbno, imejte jo vedno pri sebi in je ne puščajte v avtu, garderobi ali kje drugje brez vašega nadzora;
 • osebno identifikacijsko številko kartice – PIN številko si takoj po prejemu zapomnite in uničite dopis, na katerem je bila zapisana;
 • PIN številke nikakor ne imejte nikjer zapisane, še najmanj pa skupaj s kartico, tudi doma ne;
 • kartica je izdana na vaše ime, zato je ne sme uporabljati nihče drug;
 • številka kartice in drugi z njo povezani podatki so tajni in edinstveni, zato jih ne razkrivajte vsakomur, tudi če vas povpraša po njih;
 • ne verjemite elektronskim, telefonskim ali drugim sporočilom, četudi navidezno prihajajo od vaše banke ali hranilnice, s katerimi vas obveščajo o zlorabi vaše kartice in vas pozivajo, da poveste podatke o svoji kartici ali da jih vpišete v tako imenovane varnostne obrazce na spletu. O morebitnem takem dogodku obvezno obvestite svojo banko ali hranilnico in z njo preverite vsebino sporočila. Banka vam nikoli ne bo poslala elektronske pošte oz. vas poklicala po telefonu ter vas povpraševala po podatkih o kartici (številka kartice, veljavnost, varnostna  koda na hrbtni strani ali celo vaši PIN kodi);
 • vklopite si prejemanje varnostnih SMS sporočil , ki jih omogoča vaša banka. Tako boste obveščeni o plačilih ali dvigu gotovine na bančnem avtomatu z vašo kartico. Če veste, da kartice niste uporabili, vas bo varnostno SMS sporočilo opozorilo, da se s kartico dogaja nekaj nenavadnega;
 • redno spremljajte vaše transakcije s kartico prek varnostnih SMS obvestil, spletne/mobilne banke ali izpiskov prometa, ki vam jih pošlje banka ali hranilnica. Če opazite transakcije, ki jih niste opravili, o tem takoj obvestite svojo banko ali hranilnico;
 • kadar kartico uporabljate za rezervacijo ali plačilo hotelskih, izposoje vozila ali drugih storitev, se predhodno seznanite s pogoji rezervacije, še posebej to velja za pogoje odpovedi rezervacije oziroma morebitne naknadne plačljive storitve, ki niso zajete v ceni storitve. Pri rezervaciji bodite tudi pozorni na to, da vam rezervacija zasede razpoložljiva sredstva na kartici. V primeru odpovedi rezervacije razpoložljiva sredstva na kartici ne bodo sproščena istočasno. Čas sprostitve rezervacije je odvisen od roka, ki ga ima določenega vaša banka ali hranilnica;
 • banka ali policija vas ne bo nikoli poklicala in preverjala vaše PIN številke ali informacij o geslu;
 • ne pustite se prepričati, če prejmete e-sporočilo, v katerem vam nudijo možnost hitrega in lahkega zaslužka.

V primeru da ugotovite, da ste izgubili vašo kartico sledite naslednjim korakom:

Addiko debetna kartica Mastercard

Addiko debetna kartica Mastercard

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite izgubo kartice.
 2. Oglasite se v poslovalnici Addiko banke in naročite novo Addiko debetno kartico Mastercard.
 3. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.
Addiko obročna kartica Mastercard

Addiko obročna/zlata/plačilna/revolving kartica Mastercard 

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite izgubo. Avtomatsko se vam naroči nova Addiko kartica.
 2. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.

V primeru da ugotovite, da so vam ukradli vašo kartico sledite naslednjim korakom:

Addiko debetna kartica Mastercard

Addiko debetna kartica Mastercard

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite krajo kartice.
 2. Oglasite se v poslovalnici Addiko banke in naročite novo Addiko debetno kartico Mastercard.
 3. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.
 4. Krajo kartice prijavite najbližji policijski postaji.
Addiko obročna kartica Mastercard

Addiko obročna/zlata/plačilna/revolving kartica Mastercard 

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite krajo kartice. Avtomatsko se vam naroči nova Addiko kartica.
 2. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.
 3. Krajo kartice prijavite najbližji policijski postaji.

V primeru da ugotovite, da so vam na spletu zlorabili vašo kartico, sledite naslednjim korakom:

Addiko debetna kartica Mastercard

Addiko debetna kartica Mastercard

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite zlorabo kartice.
 2. Oglasite se v poslovalnici Addiko banke in naročite novo Addiko debetno kartico Mastercard.
 3. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.
Addiko obročna kartica Mastercard

Addiko obročna/zlata/plačilna/revolving kartica Mastercard 

 1. Pokličite na številko +386 (0)1 583 41 83 (Bankart d.o.o., Ljubljana) in prijavite zlorabo kartice. Avtomatsko se vam naroči nova Addiko kartica.
 2. Preglejte promet na računu in v primeru neznane transakcije oddajte reklamacijo v poslovalnici Addiko banke.

Uporaba kartice na klasični način:

 • Pri plačevanju kartice nikoli ne izpustite iz svojega vidnega polja. Vedno nadzirajte celoten postopek plačevanja. V restavraciji naj natakar uporabi prenosni POS terminal ali pa ga sami pospremite do plačilnega mesta;
 • pred vnosom PIN številke oz. pred podpisom potrdila o nakupu (POS izpisek oz. slip) obvezno preverite ustreznost zneska plačila;
 • ko opravljate katerokoli storitev (še posebej na bančnem avtomatu), pazite, da nihče ne vidi vaše PIN številke, ki ste jo vnesli, in da so čakajoči za vami dovolj oddaljeni od vas. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne;
 • nikoli ne dovolite, da vam kdorkoli pomaga pri vnosu PIN številke pri postopku plačevanja ali jo celo vnese namesto vas. Bodite pozorni, da oseba, ki vam zaračunava blago ali storitev, kartico vstavi oz. potegne skozi POS terminal samo enkrat. Ob neuspešni avtorizaciji zahtevajte potrdilo oziroma slip o neuspešno opravljenem postopku;
 • natančno preverite vse izpiske prometa in jih primerjajte s potrdili o nakupih. Le s primerjavo izpiska prometa s potrdilom o nakupu oziroma slipom lahko ugotovite svojo dejansko porabo;
 • ker potrdila o opravljenih nakupih včasih vsebujejo več podatkov o kartici, stara potrdila trajno uničite;
 • na prodajnih mestih ne podpisujte nikakršnih potrdil o nakupu, ki niso namenjena takojšnjemu plačilu blaga ali storitev in imajo vpisan vnaprejšnji datum, so brez zneska ali so celo popolnoma prazna.

Uporaba kartice pri brezstičnem poslovanju:

 • Brezstično transakcijo lahko opravite na vseh prodajnih mestih, ki so označena z logotipom MasterCard PayPass oziroma Visa PayWave;
 • pri nakupu blaga ali plačilu storitev na prodajnem mestu imetnik kartice samo približa kartico POS terminalu in vnese svojo osebno PIN številko ali podpiše potrdilo o nakupu, če je le ta zahtevana;
 • osebne PIN številke (oziroma potrdila o nakupu ni potrebno podpisati) ni potrebno vnašati do zneska transakcije, ki je določen s strani mednarodnih kartičnih sistemov in se lahko spreminja. Vsakokratni znesek transakcije, do katerega ni potrebno vnašati osebne PIN številke, oziroma podpisati potrdila o nakupu, je objavljen na spletnih straneh banke ali hranilnice. Ta znesek transakcije se lahko razlikuje med posameznimi državami;
 • če POS terminal zahteva vnos PIN številke ali podpis potrdila o nakupu, jo mora imetnik kartice vnesti oziroma potrdilo podpisati, ne glede na znesek transakcije;
 • s podpisom potrdila o nakupu ali vnosu PIN številke ali brezstičnem nakupu imetnik kartice soglaša z izvedbo transakcije in potrjuje pravilnost zneska navedenega na potrdilu o nakupu.
 • Na bančno ali trgovčevo spletno stran dostopajte z vnosom naslova v vašem spletnem brskalniku;
 • nikoli ne dostopajte do spletne strani iz povezave prejete v e-sporočilu in ne vnašajte osebnih podatkov;
 • bodite pazljivi na e-sporočila, ki jih niste zahtevali ali iskali, ali na klice pri katerih vas sprašujejo po osebnih podatkih ali številkah kartic. Te podatke hranite varno;
 • pazljivi bodite pri razkrivanju kakršnih koli osebnih informacij nekomu, ki ga ne poznate;
 • če ste v dvomih, je najboljše mesto za pomoč in ravnanje, kako ostati varen na spletu, spletno mesto vaše banke ali hranilnice;
 • preko spleta plačujte le tistim ponudnikom, za katere veste, da so verodostojni, varni in imajo zagotovljene varnostne zaščite na svojih spletnih straneh. Varni spletni trgovci običajno uporabljajo varnostne standarde 3-D Secure, ki jih prepoznate po logotipu »MasterCard SecureCode« ali »Verified by Visa«;
 • če spletna stran ne uporablja varnostne zaščite 3-D secure in niste prepričani glede varnosti/verodostojnosti spletne strani, kjer želite opraviti plačilo, tega ne storite, dokler se ne prepričate, da je storitev varna;
 • prepričajte se, da se ob vstopu na spletno stran trgovca v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi ikona zaklenjene ključavnice. V vrstici brskalnika, kjer je zapisan trgovčev spletni naslov, pa boste opazili, da se ta iz »http« spremeni v »https«, kar pomeni, da je vzpostavljena varna povezava;
 • na spletnih straneh ne vpisujte številke kartice povsod, kjer jo od vas zahtevajo, temveč le takrat, ko ste se že odločili za nakup in dejansko želite plačati s kartico;
 • obvezno poskrbite, da je tudi naprava, preko katere opravljate spletni nakup, ustrezno zaščitena pred vdori, zlorabami in zlonamerno programsko opremo oziroma redno skrbite za varnostne popravke in nadgradnje vaših elektronskih naprav, s katerimi plačujete. Redno preverjajte posebne – nove informacije in napotke, kako zaščititi vaš osebni računalnik in naprave ter sebe preko spleta;
 • posebej bodite pozorni, če uporabljate javne dostopne točke (knjižnice, kavarne) ali katerikoli osebni računalnik, ki ni vaš in nad katerim nimate nadzora. Pred odhodom vedno preverite, če ste pobrisali za seboj vse osebne in občutljive podatke;
 • Med uporabo bančnega avtomata ne sme nihče videti vaše PIN številke. Priporočamo, da pri vpisovanju PIN številke z obema rokama zastrete tipkovnico tako, da onemogočite morebitno snemanje vaše PIN številke z vseh kotov. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne;
 • bančni avtomat uporabljajte sami. Če ga ne znate uporabljati, ne sprejemajte pomoči mimoidočega, temveč se o uporabi raje poučite v svoji banki ali hranilnici;
 • kartico uporabljajte na tistih avtomatih, ki stojijo na obljudenem in dobro osvetljenem mestu;
 • če na bančnem avtomatu zaznate kakršnakoli spremembe ali odstopanja od običajnega izgleda ali delovanja bančnega avtomata (npr. kartico težje vstavite v avtomat, na avtomatu so naprave ali stvari, ki jih običajno ni, neobičajna postavitev kamer, neobičajna reža, v katero se vstavlja kartica itd.), vzemite kartico iz bančnega avtomata in izberite drug avtomat. O tem čim prej obvestite banko ali hranilnico na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici ali policijo na številko 113;
 • do bančnega avtomata, nameščenega v zaprtem prostoru, pridete tako, da si vrata odprete s potegom kartice. Zapomnite si, da vam za odpiranje vrat nikoli ni treba vnesti PIN številke. Če je na vratih naprava, ki od vas zahteva vnos PIN številke, tega ne storite, ampak o tem obvestite banko ali hranilnico;
 • če vam bančni avtomat ne vrne kartice (zaradi ovire, nameščene na reži za sprejem kartice), ob ali na njem pa je nalepljeno navodilo, da ponovno vnesite PIN številko, tega ne storite. Enako velja, če vam ponoven vnos PIN številke predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se predstavlja za bančnega delavca. V obeh primerih takoj obvestite najbližjo enoto banke ali hranilnice ali policijo na 113;
 • če vam bančni avtomat kljub odobritvi storitve ne izplača gotovine, najprej preverite stanje na svojem računu. Če je vaše stanje na računu nespremenjeno in je bila torej storitev neuspešna oziroma prekinjena, se je to zgodilo najverjetneje zaradi bankomata v okvari ali pomanjkanja gotovine v njem. Če pa ugotovite, da je vaše stanje na računu spremenjeno oz. je bil želeni znesek odobren, a ne tudi izplačan, pa o dogodku nemudoma obvestite svojo banko ali hranilnico. V primeru suma zlorabe oz. suma, da je v reži bankomata za izplačilo gotovine vstavljena ovira, pa počakajte pri bančnem avtomatu tako dolgo, da pride na kraj dogodka interventna služba vaše banke ali hranilnice oziroma policija. Če se to zgodi v tujini, o tem obvestite policijo in ravnajte po nasvetu policije.

Za Addiko kartice (tudi tiste s Hypo motivom) v osnovi velja, da delujejo na vseh bankomatih, ki so opremljeni s čitalcem čipov (EMV bankomati). Na bankomatih, ki s čitalcem čipov niso opremljeni, pa verjetno ne povsod. Točnih informacij oziroma seznama držav v svetovnem merilu ni.

Prav tako na splošno velja, da vse Addiko kartice delujejo na vseh POS terminalih, ne glede na to, ali je ta opremljen s čitalcem čipov ali ne. Priporočila:

 • če potujete v tujino, je dobro razpolagati z več različnimi plačilnimi karticami. Uporabnikom Maestro kartic priporočamo, da poleg Maestro kartice (kartice osebnega računa) s seboj vzamejo tudi eno izmed Addiko MasterCard kartic, ki jih lahko uporabijo tudi za dvig gotovine na bankomatu;
 • pred potovanjem preverite veljavnost kartic, razpoložljiv limit, v svoji banki ali pa hranilnici pa se pozanimajte o morebitnih omejitvah poslovanja s karticami v državah, kamor potujete;
 • pred potovanjem se pozanimajte v svoji banki ali hranilnici o kontaktih v primeru težav s plačilnimi karticami. Kartice in gotovino hranite ločeno, tako v primeru kraje ne boste ob vse plačilne instrumente;
 • v gneči imejte torbico ali denarnico tesno ob sebi;
 • v hotelskih sobah ali apartmajih uporabljajte sefe za hranjenje dragocenosti, gotovine in kartic;
 • pri plačevanju s kartico pred podpisom ali vnosom PIN številke preverite informacije na računu, POS izpisku ali POS terminalu;
 • za dvige na bankomatih veljajo enaka varnostna priporočila kot navedeno v poglavju “Uporaba bančnih avtomatov”.

MasterCard kartice

Zaradi povečane nevarnosti za zlorabe, Addiko MasterCard kartice v Indoneziji delujejo le na bankomatih s čitalcem čipov.

Maestro kartice

Sistem MasterCard je v okviru globalnega programa izboljševanja varnosti uporabe Maestro kartic, uvedel omejitve pri uporabi Maestro kartic na bankomatih, ki niso opremljeni s čitalcem čipov v naslednjih regijah / državah ZDA, Azija in Pacifik, Latinska Amerika in Karibi:

 • ZDA – mednarodna uporaba Maestro kartic je omogočena na najpogosteje uporabljenih bankomatih (predvsem v središčih velikih mest in na turističnih območjih);
 • Azija in Pacifik – mednarodna uporaba Maestro kartic je omejena predvsem na Japonskem, kjer je mogoče Maestro kartico uporabiti le na bankomatih bank Seven in AEON (več kot 20.000 bankomatov). V drugih državah Azije in Pacifika je mednarodna uporaba Maestro kartic omogočena na večini prodajnih mest in bankomatov;
 • Latinska Amerika in Karibi – v večini držav Latinske Amerike in Karibov je mednarodna uporaba Maestro kartic omogočena na večini prodajnih mest in bankomatov;

Bankomati s čitalcem čipov

 • Na bankomatih, ki so opremljeni s čitalcem čipov in na vseh prodajnih mestih, se Maestro kartice uporabljajo brez omejitev;
 • bankomate s čitalcem čipov se lahko najde na enega od naslednjih načinov:

Mastercard® Identity Check™

Zaščita pri opravljanju spletnih nakupov

S ciljem zagotavljanja večje varnosti pri poslovanju s kartico Mastercard je uporabnikom na voljo storitev Mastercard® Identity Check™, ki zagotavlja boljšo zaščito pri opravljanju spletnih nakupov, tako da omeji možnosti prevar in/ali zlorab.

Storitev je za uporabnike Addiko kartic Mastercard brezplačna. Aktiviranje storitve izvede uporabnik kartice sam. Aktiviranje storitve se obvezno opravi ob prvem spletnem nakupu pri trgovcu, ki je vključen v storitev Mastercard® Identity Check™. Aktivacijo preko spleta lahko opravite, če ste Addiko banki sporočili svojo številko mobilnega telefona, sicer se boste morali zglasiti v eni od naših poslovalnic. Če se ne boste odločili za aktiviranje storitve, ne boste mogli opraviti spletnega nakupa pri trgovcu, ki je vključen v storitev Mastercard® Identity Check™. Pri trgovcih, ki niso vključeni v storitev Mastercard® Identity Check™, pa boste spletne nakupe lahko opravljali tako kot do sedaj.

O varni uporabi kartic in varnem spletnem nakupovanju se lahko poučite s pomočjo brošure Priporočila za varno internetno poslovanje, ki jo dobite v vseh poslovalnicah banke oziroma na naši spletni strani.

Addiko gotovinski krediti po vaši meri že od 20 EUR na mesec!

Sklenete jih lahko tudi preko spleta na hipkredit.addiko.si

Izberite znesek in dobo, ki vam najbolj ustrezata!

Izračunajte svoj obrok!

Rabite dodatno gotovino za uresničitev vaših načrtov?

Izpolnite spletno vlogo za kredit in v le nekaj minutah dobite odgovor o tem, koliko kredita vam lahko ponudimo.

Želim izračunati svoj kredit!