Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Plačilne storitve

Znotraj Addiko skupine (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Črna Gora) vam pri opravljanju plačilnih transakcij nudimo dodatne ugodnosti:

 • datum valute isti dan, če ste plačilni nalog za plačilo in kritje predložili do 12. ure, za kar vam ne zaračunamo provizije za skrajšano valuto plačila.
 • osnovna provizija za nakazila v okviru Addiko Group je nižja.

Ponujamo vam hitro, kakovostno in cenovno ugodno izvajanje naslednjih plačilnih storitev:

Značilnosti:

 • Domača plačilna transakcija je plačilo, ki se izvrši na območju Republike Slovenije v evrih ali drugi valuti države članice;
 • standardna plačila v državi do 50.000 EUR opravljamo preko sistema SIMP (multilateralni neto plačilni sistem v upravljanju družba Bankart d.o.o.) v skladu z Urnikom za opravljanje plačilnih storitev Addiko Bank, d.d.;
 • plačila nad 50.000 EUR in nujna plačila izvršimo takoj po prejemu naloga preko sistema TARGET2.

Način predložitve nalogov za plačilo v državi:

 • v elektronski obliki preko Addiko Business EBank,
 • v papirni obliki preko faksa ali osebno (plačilnih nalogov poslanih po pošti ne sprejemamo).

Čezmejna plačilna transakcija je plačilo, ki se izvrši med državami članicami v evrih ali drugi valuti države članice (država članica je država članica EU ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Liechtenstein).

Način predložitve nalogov za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij:

 • v elektronski obliki preko Addiko Business EBank,
 • v papirni obliki preko faksa ali osebno (plačilnih nalogov poslanih po pošti ne sprejemamo).

Gotovinske transakcije lahko izvršujete hitro in enostavno preko:

 • pologov gotovine v dnevno nočni trezor banke (po podpisu pogodbe o uporabi DNT) v poslovalnicah 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, neodvisno od delovnega časa banke,
 • dviga in pologa gotovine na bančnem okencu v okviru delovnega časa poslovalnic Addiko banke.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi