Plačilne storitve

Znotraj Addiko skupine (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Črna Gora) vam pri opravljanju plačilnih transakcij nudimo dodatne ugodnosti:

 • datum valute isti dan, če ste plačilni nalog za plačilo in kritje predložili do 12. ure, za kar vam ne zaračunamo provizije za skrajšano valuto plačila.
 • osnovna provizija za nakazila v okviru Addiko Group je nižja.

Ponujamo vam hitro, kakovostno in cenovno ugodno izvajanje naslednjih plačilnih storitev:

Značilnosti:

 • Domača plačilna transakcija je plačilo, ki se izvrši na območju Republike Slovenije v evrih ali drugi valuti države članice;
 • standardna plačila v državi do 50.000 EUR opravljamo preko sistema SIMP (multilateralni neto plačilni sistem v upravljanju družba Bankart d.o.o.) v skladu z Urnikom za opravljanje plačilnih storitev Addiko Bank, d.d.;
 • plačila nad 50.000 EUR in nujna plačila izvršimo takoj po prejemu naloga preko sistema TARGET2.

Način predložitve nalogov za plačilo v državi:

 • v elektronski obliki preko Addiko Business EBank,
 • v papirni obliki preko faksa ali osebno (plačilnih nalogov poslanih po pošti ne sprejemamo).

Čezmejna plačilna transakcija je plačilo, ki se izvrši med državami članicami v evrih ali drugi valuti države članice (država članica je država članica EU ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Liechtenstein).

Način predložitve nalogov za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij:

 • v elektronski obliki preko Addiko Business EBank,
 • v papirni obliki preko faksa ali osebno (plačilnih nalogov poslanih po pošti ne sprejemamo).

Gotovinske transakcije lahko izvršujete hitro in enostavno preko:

 • pologov gotovine v dnevno nočni trezor banke (po podpisu pogodbe o uporabi DNT) v poslovalnicah 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, neodvisno od delovnega časa banke,
 • dviga in pologa gotovine na bančnem okencu v okviru delovnega časa poslovalnic Addiko banke.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija