Addiko Bank Slovenija

Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in Mastercard, krediti)

Obrestne mere za občane

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja

Dodatne informacije

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Referenčne obrestne mere

Napovedane spremembe obrestih mer

Tenutno ni napovedanih sprememb.