Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in Mastercard, krediti)

Obrestne mere za občane

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Napovedane spremembe obrestih mer

Tenutno ni napovedanih sprememb.

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja

Addiko Bank Slovenija