Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in Mastercard, krediti)

Obrestne mere za občane

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja

Dodatne informacije

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Referenčne obrestne mere

Napovedane spremembe obrestih mer

Tenutno ni napovedanih sprememb.

Addiko Bank Slovenija