Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Zakladniške storitve

Addiko banka svojim nudi ščitenje pred različnimi vrstami tveganj, s katerimi se srečujejo stranke pri svojem poslovanju. Storitve ščitenja so lahko standardizirane, največkrat pa gre za storitve po meri, ki so posebno prilagojeni potrebam strank. Strokovnjaki so strankam na voljoi tudi s svežimi informacijami o dogajanju na finančnih trgih.

Storitve, ki jih ponujamo:

Kupoprodaja deviz

Pri teh poslih gre za zavezujoč dogovor o zamenjavi ene valute za drugo, pri katerih je rok izvršitve posla v največ dveh delovnih dneh od sklenitve posla. V primeru, da ima stranka potrebe po večjem nakupu/prodaji določene valute, nas kontaktirajte in svetovali vam bomo.

Valutni terminski posli

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med banko in stranko o nakupu ali prodaji določene tuje valute po danes določenemu tečaju in z rokom izvršitve na določen dan v prihodnosti. Rok izvršitve mora biti oddaljen od dneva sklenitve posla najmanj tri delovne dni.
Z valutnimi terminskimi posli se stranka zavaruje pred neugodnim gibanjem tečaja. Podjetje lahko terminsko kupi ali proda določeno valuto. S tem se zavaruje pred porastom ali padcem določene valute v primerjavi z drugo valuto.

Obrestna zamenjava

Obrestna zamenjava (Interest rate swap – IRS) je dogovor med banko in stranko, pri kateremu gre za zamenjavo ene vrste obrestne mere za drugo (najpogosteje gre za zamenjavo spremenljive obrestne mero za nespremenljivo). Pri tem dogovoru se glavnici ne izmenjujeta.

Namenjena je strankam, ki imajo kredit s spremenljivo obrestno mero in se hočejo zavarovati pred rastjo obrestne mere, tako da se dogovorijo za nespremenljivo obrestno mero. Primerna pa je tudi za stranke, ki imajo kredit z nespremenljivo obrestno mero in želijo zaslužiti s padcem obrestnih mer tako, da se dogovorijo za spremenljivo obrestno mero.

Obrestna kapica

Obrestna kapica je dogovor med banko in stranko, pri katerem se banka zaveže, da bo v dogovorjenem obdobju stranki kompenzirala razliko med dogovorjeno obrestno mero in tržno obrestno mero. Cena za takšno ščitenje je premija, ki jo mora kupec obrestne kapice plačati banki.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi