Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Zaposleni

Skrb za naše zaposlene je zagotovo ena naših najpomembnejših vrednot. V časih težke gospodarske situacije je ta vrednota iz dneva v dan bolj pomembna. Močno se zavedamo, da so naši sodelavci temelj našega razvoja in uspeha.

V letu 2012 je naša banka prejela osnovni, v letošnjem letu pa tudi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Ta certifikat formalno potrjuje naša dolgoletna prizadevanja na področju ustvarjanja dobrih pogojev za delo in zavedanja težavnosti usklajevanja družinskega življenja s službenimi obveznostmi.

Iskanje in izbor novih sodelavcev podpirajo jasno opredeljeni cilji posamezne organizacijske enote. Prednost dajemo internemu kadrovanju, pri katerem upoštevamo želje in ambicije zaposlenih ter posledično omogočamo karierni razvoj zaposlenih s prehodi z enega delovnega mesta na drugega.

Verjamemo v dejstvo, da lahko samo usposobljeni sodelavci sledijo potrebam, ki se kažejo na slovenskem finančnem trgu, zato skrbimo za neprestano in celovito strokovno izobraževanje svojih zaposlenih. Z omenjenimi potrebami po pridobivanju novih strokovnih znanj, kot tudi z razvojem kompetenc s področja osebnostnega razvoja, se srečujemo skozi vse leto, iz leta v leto pa vključimo v izobraževanje večje število sodelavcev.

Addiko - Ukrepi - Druzini prijazno podjetje -2024
Addiko – Ukrepi – Druzini prijazno podjetje -2024

PRIZNANJA

Addiko banka je leta 2021 prejela priznanje Vključi.Vse.

Zakaj smo nagrado prejeli?

  • na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih imamo 43 odstotkov managerk;
  • tako v upravi kot na vodilnih delovnih mestih dosegamo pretežno izenačen odstotek zaposlenih sodelavcev in sodelavk;
  • v Politiki raznolikosti in vključenosti smo določili cilje za oblikovanje nasledstev za upravo in vodstvena delovna mesta ter opredelili načrtovanje kariernih poti po enakovredni obravnavi;
  • skozi celotno organizacijo spodbujamo raznolikost, ne le po spolu, ampak tudi po starosti, izobrazbi ter strokovnih znanjih in kompetencah;
  • spodbude raznolikosti in vključenosti se nanašajo na različne programe (mentorstvo, raziskave zavzetosti in vključenosti, upravljanje s talenti idr.);
  • nenazadnje pa je pandemija dokazala tudi trdnost poslovnega modela.

Leta 2019 se je Addiko banka že drugič zapored uvrstila v finale izbora Zlate niti – izbora najboljših slovenskih zaposlovalcev.

Uvrstitev je dokaz, da smo na pravi poti in da ustvarjamo okolje in odnose, v katerih zaposleni v veseljem delajo in razvijajo svoje potenciale, hkrati pa prispevajo k uspehu organizacije. Izbor najboljših zaposlovalcev je edinstven medijski raziskovalni projekt, ki poteka pod okriljem časnika Dnevnik in izbira ter nagrajuje najboljše zaposlovalce leta. Gre za prepoznavanje in promoviranje najboljših zaposlovalcev ter tudi za preverjanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi.