Trezor in sefi

Dnevno nočni trezor in sefi

 

V Addiko banki lahko najamete:

Dnevno-nočni trezor (v nadaljevanju: DNT) je poseben prostor v banki, namenjen predaji gotovine za polog na transakcijski račun uporabnika tudi v času, ko banka ne posluje. Uporabniku za poslovanje z DNT nudimo plastične vrečke za enkratno pakiranje, obrazce za polog gotovine na transakcijski račun pravne osebe in kartico oziroma ključ za odpiranje vrat DNT.

Imetniki poslovnih transakcijskih računov lahko DNT uporabljajo 24 ur na dan. Polog na transakcijski račun stranke bo knjižen najkasneje naslednji delovni dan od oddaje vrečke v DNT. Uporabnik se lahko odloči za uporabo DNT v več različnih poslovalnicah Addiko banke.

Potrebna dokumentacija:

 • Pogodba o uporabi dnevno nočnega trezorja (v 2 izvodih).
 • Seznam bančnih poslovalnic, opremljenih z DNT, v katerem uporabnik označi lokacije uporabe DNT (v 1 izvodu).
 • Pooblastilo za opravljanje bančnih poslov, s katerim uporabnik dodeli pravico podpisovanja naloga za polog gotovine, ki je del vsebine vrečke pologe gotovine (v 1 izvodu).

Pred podpisom pogodbene dokumentacije se mora uporabnik seznaniti z vsebino Splošnih pogojev za dnevno-nočni trezor.

Cenik storitev:

Uporabnina DNT se plačuje vnaprej za obdobje šestih mesecev (jan.-jun., jul.-dec.) in vključuje tudi določeno število plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Dodatne vrečke, kartice, ponovna izdelava kartice, zamuda pri vračilu kartice se obračunajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom storitev Addiko banke.

Seznam dnevno nočnih trezorjev Addiko banke.

Poseben kovinski predal več velikosti v varovanem in zaščitenem prostoru banke je na razpolago za hranjenje zaupnih stvari ali večjih vrednosti pod določenimi pogoji. Varnost in tajnost najema sefa sta zagotovljeni.

Značilnosti:

 • Dostop do sefa ima samo najemnik sefa sli njegovi pooblaščenci.
 • Dostop do sefa je mogoč le v delovnem času poslovalnice banke, kjer se sefi nahajajo.
 • Pred dostopom do sefa bančni delavec identificira najemnika oz. njegovega pooblaščenca.
 • Stranka prejme dva ključa in dve magnetni kartici (plačilo kavcije po veljavnem ceniku banke). Ob odpovedi najema sefa banka stranki vrne kavcijo (ob predložitvi obeh ključev).
 • Banka ne ve, kaj je v sefu.
 • Glavna dolžnost banke je, da nadzoruje in dovoli vstop do sefa le vam ali vašemu pooblaščencu.

Potrebna dokumentacija:

 • Pogodba o najemu sefa (v dveh – 2 izvodih).
 • Podpis o prejemu ključev in identifikacijskih kartic.

Cenik storitev:

Najemnina za sef je odvisna od njegove velikosti in od dobe najema in jo najemnik plača v skladu z vsakokrat veljavnem Cenikom za pravne osebe, za kar mu banka izda ustrezen račun.

Najemnik ob sklenitvi pogodbe plača tudi kavcijo v višini, ki jo določi banka v pogodbi. Ob pisni odpovedi pogodbe (vsaj 15 dni pred iztekom roka obstoječe pogodbe), se najemniku vrne kavcija.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija