Addiko Bank Slovenija

Predčasno odplačilo kredita

Prikaz vračila stroškov ob predčasnem odplačilu kredita

 

Vračilo stroškov

V primeru dokončnega predčasnega odplačila banka kreditojemalcu povrne sorazmerni del stroškov odobritve in stroškov ocene rizika, pri čemer se kot osnova za izračun vračila upošteva višina knjigovodsko nerazmejenih stroškov (razlika med stanjem glavnice na dan dokončnega poplačila in odplačno vrednostjo kredita brez popravkov, izračunano v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi IFRS9).

Banka v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi knjiži stroške v prihodek mesečno, do končne zapadlosti kredita, po planu razmejitev, ki se izdela pri plačilu posameznega stroška.

Pri predčasnem poplačilu kredita banka kreditojemalcu vrne stroške, ki na dan predčasnega odplačila po planu razmejitev teh stroškov še niso bili knjiženi v prihodek banke.

Ponazoritev

Za lažjo predstavo, do kakšnega sorazmernega deleža stroškov ste upravičeni ob predčasnem poplačilu kredita, vam v nadaljevanju prikazujemo grafično ponazoritev in reprezentativni primer.

Addiko predčasno poplačilo kredita

Navpična os grafa predstavlja delež stroškov, do vračila katerega ste upravičeni, vodoravna os pa prikazuje dobo trajanja vašega kredita v odstotkih (0% pomeni začetek odplačevanja, 100% pomeni končni rok zapadlosti kredita v skladu s kreditno pogodbo). Krivulja prikazuje sorazmerni delež stroškov za vračilo skozi čas.

OPOZORILO: Graf je informativne narave in prikazuje povprečni delež stroškov kredita, ki se vračajo. Ob dejanskem predčasnem poplačilu kredita lahko tako pride do manjšega odstopanja med grafičnim prikazom in dejanskim sorazmernim deležem stroškov, ki vam pripada.

piktogram - informcije - ponudba krediti

Reprezentativni primer vračila sorazmernega dela stroškov kredita pri predčasnem odplačilu po štirih letih od sklenitve kreditne pogodbe: Znesek kredita: 15.000,00 EUR; Doba odplačevanja: 84 mesecev;  Znesek stroška odobritve: 250,00 EUR; Znesek stroška ocene rizika: 375,00 EUR; Znesek vračila sorazmernega dela stroškov kredita: 150,13 EUR.

Če želite, da vas kontaktiramo in odgovorimo na vaša vprašanja, izpolnite spodnja polja:

Namen obdelave in uporabe vaših osebnih in kontaktnih podatkov, ki ste jih delili z nami pri odgovorih na vprašanja, sta predstavitev in priprava prilagojene ponudbe Addiko Bank d.d. pred sklenitvijo pogodbe (povabilo na sestanek, izdelava in pošiljanje ponudbe). Addiko Bank d.d. bo vaše podatke za ta namen hranila 4 mesece in jih ne bo uporabila v druge namene.

Upravljalec podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana. Za več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov, lahko obiščete temu namenjeno spletno stran: https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnete neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov: dpo.si@addiko.com, ali na telefonsko številko +386 (0)1 580 40 00.