Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

E-računi

 

Varujte okolje.

Poslujte elektronsko. 

Poenostavite poslovanje, znižajte stroške in delujte okolju prijazno.

Podrobnosti preverite na spodnjih povezavah:

Prednosti za prejemnika e-računa:

 • prihranek časa: e-račun prejmete v elektronsko banko, za plačilo zadostuje samo potrditev, nato pa se avtomatsko generira UPN nalog za plačilo;
 • poenostavitev poslovanja: prejete e-račune lahko izvozite iz elektronske banke in jih nato obdelujete v svoji računovodski aplikaciji;
 • zmanjšana možnost napak: za plačilo potrjenega računa ni več potrebno ročno vnašati naloga za plačilo obveznosti;
 • večja pregledanost: prejeti in plačani računi so zbrani na enem mestu;
 • brez dodatne opreme: za prejem e-računa zadostuje elektronska banka;
 • naročilo in prejemanje e-računov je brezplačno.

Kako postanem prejemnik e-računa?

 • potrebujete poslovni transakcijski račun;
 • ste uporabnik elektronske banke Addiko Business EBank;
 • imate pooblastilo za delo z e-računi v elektronski banki;
 • izdajatelju e-računa posredujete soglasje za prejemanje e-računa tako, da v elektronski banki izvršite e-prijavo, se prijavite na spletni strani izdajatelja ali na drug z izdajateljem e-računa dogovorjen način.

Prejemnik e-računov lahko prejema v elektronsko banko račune vseh izdajateljev, ki so vključeni v Register izdajateljev e-računov, ki je objavljen na spletni strani družbe Bankart d.o.o..

Za nadaljnje informacije in pomoč pri uporabi storitve e-račun pokličite svojega skrbnika, ki vam bo storitev predstavil in svetoval pri vključitvi vaše družbe med prejemnike e-računov!

Na spletni strani https://www.zbs-giz.si si lahko ogledate video klip »Informacije za prejemnike e-Računov«, ki ga je pripravilo Združenje bank Slovenije.

Prednosti za izdajatelja e-računa:

 • nižji stroški poslovanja: prihranek pri materialnih stroških (stroški papirja, pošte, tiskanja…) in optimizacija procesa  priprave in izdaje e-računov;
 • večja preglednost: pregled e-računov, izdanih in prejetih, na enem mestu;
 • poenostavitev poslovanja: enostaven uvoz preko elektronske banke iz računovodskih sistemov izdajatelja (uvažanje pripravljenih e-računov);
 • skrb za okolje: manjša poraba papirja in uporaba tiskalnikov.

Kako postanem izdajatelj e-računov?

 • pri Addiko banki morate imeti odprt poslovni transakcijski račun;
 • biti morate uporabnik elektronske banke Addiko Business EBank z ustreznimi pravicami za delo z e-računi;
 • izpolniti morate ustrezno Vlogo za vključitev storitve e-račun in Pooblastilo za uporabo Addiko Business EBank (pravice za uporabo storitve e-račun);
 • dogovoriti se morate z banko o poslovnih pogojih in se seznaniti s Splošnimi pogoji za uporabo storitve e-račun;
 • če boste račune uvažali v e-banko Addiko Business EBank iz svoje aplikacije, morate zagotoviti pripravo računov v ustrezni elektronski obliki;
 • pred izdajo prvega e-računa morate zagotoviti e-hrambo, skladno z zakonodajo.

Izdajatelj lahko prične z izdajanjem e-računov, ko je vključen v Register izdajateljev e-računov, ki je objavljen na spletni strani družbe Bankart d.o.o..  Izdajatelj e-računov mora od prejemnikov, ki bodo e-račune prejemali, pridobiti soglasje, ki po obliki ni predpisano (pisno soglasje v papirni obliki, e-prijava).

Za nadaljnje informacije in pomoč pri uporabi storitve e-račun pokličite svojega skrbnika, ki vam bo storitev predstavil in vam svetoval pri vključitvi vaše družbe med izdajatelje e-računov.

Na spletni strani https://www.zbs-giz.si si lahko ogledate video klip »Informacije za izdajatelje e-Računov«, ki ga je pripravilo Združenje bank Slovenije.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi