Poenostavite poslovanje, znižajte stroške in delujte okolju prijazno.

Podrobnosti preverite na spodnjih povezavah:

Prednosti za prejemnika e-računa:

 • prihranek časa: e-račun prejmete v elektronsko banko, za plačilo zadostuje samo potrditev, nato pa se avtomatsko generira UPN nalog za plačilo;
 • poenostavitev poslovanja: prejete e-račune lahko izvozite iz elektronske banke in jih nato obdelujete v svoji računovodski aplikaciji;
 • zmanjšana možnost napak: za plačilo potrjenega računa ni več potrebno ročno vnašati naloga za plačilo obveznosti;
 • večja pregledanost: prejeti in plačani računi so zbrani na enem mestu;
 • brez dodatne opreme: za prejem e-računa zadostuje elektronska banka;
 • naročilo in prejemanje e-računov je brezplačno.

Kako postanem prejemnik e-računa?

 • potrebujete poslovni transakcijski račun;
 • ste uporabnik elektronske banke Addiko Business EBank;
 • imate pooblastilo za delo z e-računi v elektronski banki;
 • izdajatelju e-računa posredujete soglasje za prejemanje e-računa tako, da v elektronski banki izvršite e-prijavo, se prijavite na spletni strani izdajatelja ali na drug z izdajateljem e-računa dogovorjen način.

Prejemnik e-računov lahko prejema v elektronsko banko račune vseh izdajateljev, ki so vključeni v Register izdajateljev e-računov, ki je objavljen na spletni strani družbe Bankart d.o.o..

Za nadaljnje informacije in pomoč pri uporabi storitve e-račun pokličite svojega skrbnika, ki vam bo storitev predstavil in svetoval pri vključitvi vaše družbe med prejemnike e-računov!

Na spletni strani https://www.zbs-giz.si si lahko ogledate video klip »Informacije za prejemnike e-Računov«, ki ga je pripravilo Združenje bank Slovenije.

Prednosti za izdajatelja e-računa:

 • nižji stroški poslovanja: prihranek pri materialnih stroških (stroški papirja, pošte, tiskanja…) in optimizacija procesa  priprave in izdaje e-računov;
 • večja preglednost: pregled e-računov, izdanih in prejetih, na enem mestu;
 • poenostavitev poslovanja: enostaven uvoz preko elektronske banke iz računovodskih sistemov izdajatelja (uvažanje pripravljenih e-računov);
 • skrb za okolje: manjša poraba papirja in uporaba tiskalnikov.

Kako postanem izdajatelj e-računov?

 • pri Addiko banki morate imeti odprt poslovni transakcijski račun;
 • biti morate uporabnik elektronske banke Addiko Business EBank z ustreznimi pravicami za delo z e-računi;
 • izpolniti morate ustrezno Vlogo za vključitev storitve e-račun in Pooblastilo za uporabo Addiko Business EBank (pravice za uporabo storitve e-račun);
 • dogovoriti se morate z banko o poslovnih pogojih in se seznaniti s Splošnimi pogoji za uporabo storitve e-račun;
 • če boste račune uvažali v e-banko Addiko Business EBank iz svoje aplikacije, morate zagotoviti pripravo računov v ustrezni elektronski obliki;
 • pred izdajo prvega e-računa morate zagotoviti e-hrambo, skladno z zakonodajo.

Izdajatelj lahko prične z izdajanjem e-računov, ko je vključen v Register izdajateljev e-računov, ki je objavljen na spletni strani družbe Bankart d.o.o..  Izdajatelj e-računov mora od prejemnikov, ki bodo e-račune prejemali, pridobiti soglasje, ki po obliki ni predpisano (pisno soglasje v papirni obliki, e-prijava).

Za nadaljnje informacije in pomoč pri uporabi storitve e-račun pokličite svojega skrbnika, ki vam bo storitev predstavil in vam svetoval pri vključitvi vaše družbe med izdajatelje e-računov.

Na spletni strani https://www.zbs-giz.si si lahko ogledate video klip »Informacije za izdajatelje e-Računov«, ki ga je pripravilo Združenje bank Slovenije.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija