Addiko Bank Slovenija

FATCA – informacije

Spoštujemo davčne predpise

Pomagamo preprečevati davčne utaje ameriških davčnih zavezancev

Preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev (3. oktober 2014)

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. marca 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. julija 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah.

Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum) je bil podpisan 2. junija 2014 in se izvaja od 1. julija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo o avtomatični izmenjavi podatkov med državama.

Addiko banka se je registrirala kot finančna institucija v FATCA register pri ameriški davčni upravi s statusom “Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija“.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) Addiko Bank d.d. je:  ZAA618.00001.ME.705