Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Transakcijski račun za nerezidente

Glavne značilnosti:

 • transakcijski račun za nerezidente je namenjen tujim pravnim osebam;
 • transakcijski račun za rezidente ima enotno predpisano strukturo, ki omogoča opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij;
 • transakcijski račun je lahko odprt v domači in/ali v tuji valuti.

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

 • izpis iz tujega poslovnega ali drugega javnega registra, ne starejši od 90 dni;
 • lastniška struktura, evidentirana z ustrezno dokumentacijo;

Bančna dokumentacija, potrebna za odprtje transakcijskega računa:

 • zahtevek za odprtje transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
 • identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje;
 • pooblastilo za opravljanje bančnih poslov (osebe, ki niso zakoniti zastopniki uporabnika transakcijskega računa);
 • obrazec za določitev namena in narave poslovnega razmerja;
 • samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravne osebe skladno s CRS;
 • opredelitev FATCA pokazateljev/indicev.

Pembno: svetujemo vam, da obrazec najprej shranite oz. datoteko namestite na vaš računalnik. Za lažje izpolnjevanje datoteke ne odpirajte v spletnem brskalniku, ampak v programu za odpiranje datotek v PDF formatu (primer: Adobe Acrobat ). Sicer se lahko obrnete na vam najbližjo Addiko poslovalnico, kjer vam bodo svetovali, kako najbolj enostavno oddati ali izpolniti vaše želje in zahteve.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi