Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Dolgoročno financiranje

 

Podjetje potrebuje dostop do virov financiranja. Razlogi so številni in različni.

Skupaj z vami bomo našli način financiranja, ki vam najbolj ustreza.

Prednosti:

 • sredstva so namenjena uresničitvi poslovnih načrtov in potreb;
 • višina kredita, ročnost, vračilo ter vrsta zavarovanja so prilagojeni potrebam financiranja;
 • sredstva so na razpolago za daljše obdobje;
 • sredstva se lahko porabijo/črpajo na predhodno dogovorjeni način, skladno s poslovnimi potrebami in načrti;
 • sredstva financiranja so namenjena: širitvi obsega poslovanja in novim poslovnim zamislim; financiranju dolgoročnih naložb v osnovna sredstva, vključno z obratnim kapitalom; financiranju raziskav in razvoja; financiranju varovanja okolja in energetske učinkovitosti (npr. nabava strojev in druge tehnološke opreme, izgradnja novih proizvodnih linij, skladiščnih kapacitet, posodobitev poslovnega procesa, nakup nepremičnin, ipd.).

Značilnosti:

 • odplačilna doba od 13 mesecev do 10 let;
 • odplačilna doba je odvisna od namembnosti kredita;
 • črpanje sredstev kredita je namensko v enkratnem znesku ali v dogovorjenih tranšah;
 • glavnica kredita se vrača v mesečnih obrokih, skladno s kreditno pogodbo;
 • mesečno odplačevanje obresti;
 • obrestna mera in ostali stroški kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi