Dolgoročno financiranje

Prednosti:

 • sredstva so namenjena uresničitvi poslovnih zamisli in želja;
 • višina kredita, ročnost, vračilo ter vrsta zavarovanja so prilagojeni investiciji;
 • sredstva so na razpolago za daljše obdobje;
 • sredstva se lahko porabijo/črpajo na predhodno dogovorjeni način, skladno s poslovnimi potrebami in načrti;
 • sredstva financiranja so namenjena: širitvi obsega poslovanja; financiranju priprave na in izvajanju mednarodnih gospodarskih poslov; financiranju dolgoročnih naložb v osnovna sredstva, vključno z obratnim kapitalom; financiranju raziskav in razvoja; financiranju varovanja okolja in energetske učinkovitosti.

 

Investicijsko financiranje

Namenjeno je vsem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki želijo financirati nabavo ali posodobitev osnovnih sredstev (npr. nabava strojev in druge tehnološke opreme, izgradnja novih proizvodnih linij, skladiščnih kapacitet, posodobitev poslovnega procesa, nakup nepremičnin, ipd.), širitev obsega poslovanja, nove poslovne zamisli.

Značilnosti:

 • odplačilna doba od 13 mesecev do 10 let;
 • odplačilna doba je odvisna od namembnosti kredita;
 • črpanje sredstev kredita je namensko v enkratnem znesku ali v dogovorjenih tranšah;
 • glavnica kredita se vrača v mesečnih obrokih, skladno s kreditno pogodbo;
 • mesečno odplačevanje obresti;
 • obrestna mera in stroški odobritve kredita so odvisni od bonitetne ocene stranke, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?