SISBON informacija

SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so ga banke in hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1)  vzpostavile 1. januarja 2008. SISBON je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije na podlagi novega Zakona o bančništvu (ZBan-2) in tako postala upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank.
 
V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki o zadolženosti posameznikov pri določenih dajalcih kreditov, ki se vključijo v SISBON, ter o statusu vsakokratnih pogodbenih obveznosti posameznikov iz naslova te zadolženost. Podatki iz SISBON predstavljajo dodatno informacijo v procesu ocenjevanja kreditne sposobnosti in bonitete posameznika, tako v fazi odločanja o odobritvi kredita kot tudi v fazi nadaljnjega spremljanja izpolnjevanja obveznosti iz tega kredita.
 
Sisbon je vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov, za izvajanje nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah in statističnega poročanja.

Kreditni biro SISBON - spletna stran SISBONa

Je bila ta informacija za vas koristna?