SISBON informacija

SISBON je informacijski sistem, ki so ga banke in hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) vzpostavile 1. januarja 2008. Omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah, fizičnih osebah med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami, ki so skladno z ZBan-2 uporabnice sistema in tudi upravljavke posredovanih podatkov.

V SISBONu se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

SISBON je vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

Kreditni biro SISBON - spletna stran SISBONa

Je bila ta informacija za vas koristna?