Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Strategija ESG

Addiko banka aktivno izvaja strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti

Trajnost okolja, družbena odgovornost in etika korporativnega upravljanja postajajo vse bolj ključni za boljšo prihodnost sveta, izvajanje načel ESG-ja in trajnost poslovanja podjetja pa postajata nujna.

V Addiko banki s posebno pozornostjo in predanostjo delujemo na implementaciji ključnih dejavnikov, ki transparentno izboljšujejo številne segmente današnjega okolja in poslovanja.

E – ENVIRONMENT – OKOLJE

»E« predstavlja okolje, okoljski dejavniki pa postajajo vse bolj pomembni za podjetja in vlagatelje. Ne gre več samo za dobiček, temveč za to, kako lahko podjetja delujejo trajnostno in zmanjšajo svoj vpliv na okolje. Podjetja razumejo, da je njihov dolgoročni uspeh tesno povezan z okoljsko uspešnostjo. S sprejetjem trajnostnih praks lahko podjetja zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida, ohranijo vire in zaščitijo naš planet za prihodnje generacije.

V Addiko banki želimo vplivati ​​na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Posebej se bomo posvetili elektromobilnosti, dodatno bomo optimizirali pisarniške prostore. Pri zmanjševanju porabe papirja se bomo močno zanašali na digitalizacijo, s ciljem, da bodo naše bančne storitve okolju prijazne. In končno, iskali bomo partnerstva, ki bodo podpirala in promovirala zelene izdelke in storitve. Preprosto povedano, Addiko ne bo vlagal ali financiral podjetij, ki močno negativno vplivajo na okolje.

S – SOCIAL – DRUŽBENA ODGOVORNOST

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so podjetja vedno bolj odgovorna za svoj vpliv na družbo. Družbena odgovornost se nanaša na zavezanost podjetij, da delujejo etično, pozitivno prispevajo k družbi in spoštujejo človekove pravice. Addiko banka si prizadeva doseči enakost spolov do leta 2025. Pri vodilnih položajih so bili v letu 2023 vzpostavljeni okviri, povezani z našim delovnim mestom, blaginjo in napredovanjem zaposlenih ter podporo skupnosti. Za kulturo povratnih informacij izvajamo akcijski načrt, ki temelji na anketi o zavzetosti zaposlenih, ki jo izvajamo ob koncu vsakega leta. Podjetja, ki dajejo prednost družbeni odgovornosti, namreč ne izstopajo le z večjo produktivnostjo, večjo učinkovitostjo in podobno, ampak  delajo svet boljši kraj z enakimi možnostmi. Tega se zavedamo tudi v Addiko banki, kjer vsak član ekipe Addiko igra ključno vlogo na tem potovanju. Razlog je preprost: vsak korak šteje!

G – GOVERNANCE – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Korporativno upravljanje postaja vse pomembnejši člen v uspešnosti podjetij in predstavlja strukture in procese, ki vodijo in nadzirajo podjetja, zaradi česar so tudi bolj odgovorna in transparentna. Korporativno upravljanje kot celota vključuje merjenje poslovne etike, protikonkurenčnih praks in zagotavljanje računovodske preglednosti deležnikom. V okviru korporativnega upravljanja Addiko banka kontinuirano določa kodeks ravnanja in izvaja aktivnosti za izobraževanje okolja o finančni pismenosti. Banka je usmerjena tudi v izboljšanje upravljanja dobavne verige, saj je jasno in transparentno korporativno upravljanje odraz uspeha na vseh področjih.

Več o Addiko ESG strategiji najdete: TUKAJ.

Strategija ESG