Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izobraževanjih in dogodkih

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izobraževanjih in dogodkih v organizaciji Addiko banke

I. UVODNE DOLOČBE

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov se nanašajo na vse posameznike, ki se udeležijo izobraževanj in dogodkov v organizaciji Addiko banke, in vsebujejo vse podatke na podlagi 12. in 13. člena GDPR. Organizator je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana, ki je tudi upravljavec osebnih podatkov. Kontakti: telefon: 01/580-40-00, info.si@addiko.com in www.addiko.si. Kontakt Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo.si@addiko.com. Več podatkov o obdelavi vaših osebnih podatkov in pravicam, ki vam pripadajo glede obdelave vaših osebnih podatkov, je dostopnih na naslovu https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/.

II. KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Z namenom izvajanja izobraževanj in organizacije dogodkov pridobivamo obdelujemo in hranimo vaše identifikacijske (ime in priimek) in kontaktne podatke (npr. telefonska številka, e-poštni naslov) v kolikor so bili ti potrebni za prijavo na izobraževanje oz. dogodek. V primeru, da izobraževanje poteka preko spleta, v dnevniških zapisih spletnega strežnika oziroma aplikacije preko katere se izvaja izobraževanje (npr. Microsoft Teams), obdelujemo tudi podatke obisku (npr. o času prisotnosti na izobraževanju, naslov IP vaše naprave in osnovni podatki o vašem brskalniku ter operacijskem sistemu vaše naprave), med tem ko v aplikaciji beležimo tudi morebitna zastavljena vprašanja. Addiko banka se lahko odloči, da izobraževanja in dogodke fotografira ali snema – o čemer bodo udeleženci vsakokrat sproti seznanjeni na razumen način.

III. KAJ JE NAMEN OBDELAVE IN KAKŠNA JE ZAKONSKA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV?

Pri izvajanju izobraževanj, v kolikor niste zaposleni v Addiko banki in je bila za prijavo na izobraževanje potrebna prijava z vašimi identifikacijskimi in kontaktnimi podatki, se ti podatki in drugi zgoraj navedeni obdelujejo na podlagi vaše privolitve (člen 6.1.(a) GDPR). Namen obdelave teh podatkov je izvedba izobraževanja ter dostava marketinških sporočil v obdobju do 3 mesecev po izobraževanju. Od prejemanja tovrstnih sporočil se lahko vedno odjavite v skladu z navodili v prejetem sporočilu.

Fotografiranje in snemanje Addiko banka izvaja na podlagi zakonitega interesa iz člena 6.1.(f) GDPR z namenom izvedbe izobraževanja (izvedba spletnega dogodka oz. izobraževanja z vključeno kamero), omogočanja pregleda vsebine in gradiva  strankam tudi v kasnejšem obdobju ter dokumentiranja izobraževanja oz. dogodka.

IV. UPORABA ZAKONITEGA INTERESA KOT ZAKONSKE PODLAGE

Zakoniti interes banke kot zakonska osnova za izvajanje fotografiranja in snemanja temelji predvsem na oceni banke, da gre v tem primeru za interes Addiko banke, pri katerem Addiko banka izpolnjuje cilje. Dodatno je fotografiranje dogodkov v živo oziroma snemanje dogodkov preko spleta običajna praksa, ki jo lahko vsak udeleženec izobraževanja pričakuje, sploh če je s tem v naprej seznanjen. Addiko banka meni, da s tem pravice in interesi posameznikov niso prizadeti.

Banka je po opravljeni oceni zakonitega interesa potrdila, da je uporaba te pravne podlage ustrezna za navedene namene obdelav osebnih podatkov.

Ne glede na to lahko ugovarjate tovrstni obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja izobraževanja kot je opisano v točki 9.

V. MOŽNI PREJEMNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Za potrebe koordinacije izvajanja izobraževanj ter dogodkov je možno, da se podatki pošiljajo drugim bankam članicam skupine Addiko Group.

Osebni podatki se tekom obdelave lahko prenašajo v tretje države, kot navedeno bankam članicam skupine Addiko Group izven EU, in pravnim osebam, s katerimi skupina Addiko Group sodeluje za potrebe podpore pri delovanju, npr. sistemov IT. Razen navedenih prejemnikov se podatki ne pošiljajo drugim prejemnikom, npr. drugih pravnim osebam, ki bi jih uporabljali v svoje lastne namene kot upravljavci osebnih podatkov neodvisno od namenov, za katere jih zbira Addiko banka.

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov navedenih v členu 46.2.(c) GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah, ki jih sprejema Evropska komisija.

 VI. NA KAKŠEN NAČIN BANKA ZBIRA VAŠE PODATKE?

Vaše podatke je Addiko banka dobila neposredno od vas pred in med izobraževanjem.

VII. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANEM ODLOČANJU

Pri obdelavi osebnih podatkov za opisane namene se ne uporablja avtomatizirano odločanje iz člena 22 GDPR.

VIII. ČAS HRAMBE VAŠIH PODATKOV?

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki se hranijo 3 mesece od zaključka izobraževanja.

Fotografije in posnetki izobraževanj ter dogodkov se hranijo trajno.

IX. VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

GDPR glede osebnih podatkov predvideva pravice posameznikov, ki so opisane v členih 15. do 22., in sicer: pravica dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravica do popravka (npr. napačno vpisanih podatkov), pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, če niso več potrebni za izvajanje pravic in obveznosti iz poslovnega odnosa ali izpolnitve obveze banke za določene predpise ali zaradi uresničevanja in obrambe pravnih zahtevkov, pravica do omejitve obdelave pod pogoji navedenimi v GDPR, pravica do prenosa podatkov k drugemu upravljavcu, pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev pod pogoji iz GDPR.

Ugovor glede vaših osebnih podatkov lahko podate v vsaki poslovalnici Addiko banke, lahko ga pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: dpo.si@addiko.com.

Ugovor lahko naslovite tudi nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.