Addiko Bank Slovenija

SEPA množična plačila

Množična plačila SEPA je storitev, namenjena izvrševanju plač in drugih socialnih prejemkov.

Glavne značilnosti množičnih plačil:

 • priprava in izmenjava podatkov poteka v standardu ISO SEPA XML, ki temelji na standardu UNIFI (ISO20022) XML;
 • ne glede na število podatkov v datoteki, banka na dan valute izvrši bremenitev TRR plačnika za skupni znesek zbirnega naloga, do prejemnikov pa posreduje individualna SEPA plačila;
 • v primeru, da kritje ni zagotovljeno za znesek zbirnega naloga, banka v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij datoteko v celoti zavrne;
 • pri zavrnitvi celotnega paketa, TRR ni bremenjen, pri uporabniku se spremeni status poslanega paketa v zavrnjen;
 • o izvedbi množičnih plačil je plačnik v primeru uspešne obdelave obveščen s prometnimi postavkami na Addiko EBank oz. z izpiskom ob koncu dneva;
 • v primeru neuspešne izvršitve plačila pri banki prejemnika bo plačnik prejel zavrnjeno plačilo v obliki priliva na račun;
 • o napaki v strukturi poslanega paketa boste obveščeni takoj;
 • nadomestilo za izvršene transakcije se obračuna in obremeni TRR takoj po uspešni izvršitvi naloga.
 • za vsa plačila, ki so posredovana v paketu MP, je znesek omejen na 50.000 EUR;
 • izvrševanje množičnih plačil je možno izvajati vse delovne dneve v Sloveniji, račun prejemnika pa bo odobren v skladu z urnikom poslovanja posameznega plačilnega sistema (Slovenija-valuta isti dan v skladu z urnikom, čezmejno. Valuta naslednji delovni dan v skladu z urnikom);
 • pogoji, ki jih za uporabo množičnih plačil morate izpolniti so odprt TRR pri banki, uporaba elektronske banke Addiko EBank, prilagoditev lastne podpore za pošiljanje podatkov v standardu ISO SEPA XML.