Odkup terjatev

Ideje same niso vedno dovolj, še posebej, če so vaša sredstva vezana v terjatvah do vaših kupcev, zato vam v Addiko banki poleg kreditov ponujamo tudi odkup nastalih in še ne zapadlih terjatev.

 

Prednosti:

  • odkup terjatev je ena izmed oblik kratkoročnega financiranja;
  • odstopnik (prodajalec terjatve) s prodajo terjatve takoj pridobi potrebna denarna sredstva in ne šele po preteku dogovorjenega plačilnega roka;
  • če kupcem nudite daljše plačilne roke oz. ugodnejše plačilne pogoje, lahko kljub temu pridete do potrebnih likvidnih (denarnih) sredstev.

 

Značilnosti:

  • Sklene se pogodba o odkupu terjatev.
  • Odkupujemo kvalitetne terjatve, katerih rok plačila še ni potekel, na podlagi individualnega obravnavanja tako dolžnika, kakor tudi odstopnika (prodajalca terjatve).
  • Pri večini terjatev pogojujemo regresno pravico.
  • Terjatve odkupujemo z diskontom, ki ga sestavljata obrestna mera in nadomestilo za odkup terjatev, pri čemer se na diskont obračuna 20 % DDV.
  • Končna obrestna mera, ki je osnova za izračun diskonta, je odvisna od bonitete stranke, ročnosti in kvalitete terjatve, ki je predmet odkupa, ter od poslovnega sodelovanja z banko.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?