Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in MasterCard, krediti)

Akt o obrestnih merah za občane

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Napovedane spremembe obrestnih mer

Trenutno ni napovedanih sprememb.

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja

Addiko Bank Slovenija