Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in MasterCard, krediti)

Akt o obrestnih merah za občane

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Napovedane spremembe obrestnih mer

 1. 7. 2021 sprememba obrestnih mer, cenika in splošnih pogojev za Paket

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja