Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in MasterCard, krediti)

Akt o obrestnih merah za občane

Določila o načinih in rokih za obračun obresti

Napovedane spremembe obrestnih mer

Trenutno ni napovedanih sprememb.

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Obrestne mere za podjetja

Je bila ta informacija za vas koristna?

Da
Ne

Addiko Bank Slovenija