Addiko Bank Slovenija

Elektronski izpiski

V Addiko banki se zavedamo pomena okolja, zato bomo v prvem četrtletju 2022 svojim strankam pričeli pošiljati izpiske po e-pošti in ne v papirni obliki.

Izpiske boste prejemali na e-poštni naslov, ki je naveden na vašem mesečnem izpisku, ki ste ga prejeli še v papirni obliki. Pozorno preverite pravilnost e-poštnega naslova.

Če e-poštni naslov na papirnem izpisku ni naveden, če želite spremeniti svoj e-poštni naslov ali še naprej prejemati papirne izpiske, to sporočite na: svetovalci@addiko.com.

Prejem in pregled izpiskov vam omogoča tudi pristop k spletni banki Addiko Ebank (za več informacij obiščite https://www.addiko.si/obcani/e-bancnistvo/addiko-ebank/).

Če se boste odločili za prejemanje izpiskov po e-pošti, boste bančni izpisek dobili na svoj e-naslov in ne več na papirju. Na svoj e-poštni naslov boste prejeli izpisek, tako da bo elektronskemu sporočilu pripeta vsebina izpiska oz. obvestilo v PDF formatu, ki pa ni zaščiteno s posebnim geslom in varnostnim elementom.

Storitev prejemanja izpiskov po e-pošti je brezplačna in vam omogoča pregled vaših obvestil kjerkoli in kadarkoli, poleg tega boste imeli vse e-izpiske zbrane na enem mestu.

Hvala za vaš prispevek k varovanju okolja.

Addiko banka