Addiko Bank Slovenija

Addiko naložbe

Obveščamo vas, da je Addiko Banka d.d. v septembru 2016 sprejela odločitev o ukinitvi storitve investicijskega bančništva, pri čemer je portfelje in posle strank prenesla na družbo ALTA Invest d.d.. Addiko Bank d.d. tako pod novim lastništvom in novim imenom intenzivno gradi novo korporativno kulturo, ki temelji na jasnem, enostavnem in neposrednem bančništvu. Naše usmeritve temeljijo na izboljšanju bančnega poslovanja. Strankam želimo ponuditi bolj usmerjene storitve, bolj učinkovite postopke in procese ter bolj enostavno komuniciranje. Na podlagi teh načel intenzivno razvijamo našo banko, kamor sodi tudi sprejetje odločitev o prenehanju nudenja storitev, ki niso izključno bančne.

Cilj zgoraj navedenih sprememb je postati še boljši partner vam, našim cenjenim strankam, zato se bomo v prihodnosti posvečali izključno bančnim storitvam in vam nudili še višjo kakovost le-teh.