Transakcijski računi

Transakcijski računi za občane, ki so na voljo v Addiko banki:

Osebni transakcijski račun

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno;
 • redni limit.

Dodatne storitve:

 • možnost odobritve izrednega limita;
 • možnost priključitve elektronske banke Addiko EBank;
 • možnost pridobitve plačilne ali kreditne MasterCard kartice;
 • možnost pridobitve kredita;
 • koriščenje dodatnih ugodnosti iz Addiko kluba, v okviru katerega za vsak porabljen evro s karticami Addiko banke prejmete eno (1) točko zvestobe.

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko in
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi oziroma obvestilo o prejemu pokojnine.

 

Gotovinski transakcijski račun

Prednosti in lastnosti:

 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji;
 • uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini;
 • večvalutni račun;
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • priključitev elektronske banke Addiko Ebank;
 • Koriščenje dodatnih ugodnosti iz Addiko kluba, v okviru katerega za vsak porabljen evro s karticami Addiko banke prejmete eno (1) točko zvestobe.

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu;
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • davčno številko.

 

Osnovni plačilni račun - NOVO

Prednosti in lastnosti:

 • zagotavlja finančno vključenost vseh skupin prebivalstva;
 • dostop do osnovnih  plačilnih  računov ima vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, vključno s potrošnikom brez stalnega naslova in prosilcem za azil ter potrošnikom, ki mu dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njegov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč
 • nabor najosnovnejših storitev;
 • Osnovni plačilni račun (rezident ali nerezident) je namenjen vsem strankam v EU, ki zakonito prebivajo v EU (imajo stalni ali začasni naslov v EU) in prosilcem za azil, ter strankam, ki jim dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč. Glede na status rezident – nerezident se potrošniku dodeli ustrezen namen računa.
 • Osnovni plačilni račun - odločba (rezident ali nerezident) je namenjen strankm, ki prejemajo varstveni dodatek in ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Vključene storitve:

 • večvalutni plačilni račun, ki omogoča  storitve dviga in pologa;
 • debetna kartica (Maestro kartica) z dnevnim limitom porabe na POS-u v višini 150 EUR in dvigom na bankomatu v višini 150 EUR;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij z debetno kartico;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi;
 • elektronska banka Addiko EBank in mobilna banka Addiko Mobile;
 • brezplačni dvigi z debetno  kartico na bankomatih Addiko banke v Sloveniji, na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah  EU;
 • 8 brezplačnih transakcij mesečno (plačilo na bančnem okencu, plačila v e-banki, SEPA direktne obremenitve, eksterni trajni nalogi);
 • brezplačni interni trajni nalogi;
 • določitev do 2 pooblaščencev na računu.

Storitve, ki niso vključene v Osnovne plačilne račune in jih računom ni mogoče dodati:

 • redni ali izredni,
 • MasterCard kartice (plačilne, kreditne, obročne),
 • Addiko pakete bančnih storitev.

Storitve, ki niso  vključene v Osnovne plačilne račune in jih je mogoče dodati računom ob plačilu storitve po vsakokrat veljavnem ceniku Addiko banke:

 • SMS o transakcijah na Osnovnem plačilnem računu,
 • vpogled v stanje na računu na bankomatih,
 • generator gesel za dostop do spletne banke,
 • dodatna BA Maestro kartica za pooblaščenca.

Op. Za dostop do osnovnega plačilnega računa nakup dodatnih storitev pri Addiko banki ni obvezen.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • osebni dokument ali slovensko vozniško dovoljenje s sliko ali potni list;
 • potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču - če je potrebno,
 • davčna številka v Republiki Sloveniji,
 • izkaznica prosilca za mednarodno zaščito (azil) z naslovom o začasnem prebivališču,
 • dovoljenje za začasno prebivanje  z naslovom o začasnem prebivališču,
 • za odprtje »osnovnega plačilnega  računa – odločba« tudi odločbo Centra za socialno delo, iz katere izhaja pravica do varstvenega dodatka in/ali denarne socialne pomoči.

Mesečno nadomestilo za vodenje računa:

 • Osnovni plačilni račun: 4,60 EUR,
 • Osnovni plačilni račun - odločba: 2,30 EUR.

Banka osnovni plačilni račun odpre ali zavrne v roku desetih (10) delovnih dneh od prejema popolne prošnje za odprtje računa.

Depozitni transakcijski račun

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Večvalutni račun.
 • Gotovinsko poslovanje na bančnem okencu z uporabo identifikacijske kartice.
 • Možnost izvajanja plačilnih nalogov in internih brezgotovinskih prenosov.
 • Osebni dvig izpiskov o stanju in prometu na računu v matični bančni poslovalnici.

Dodatne storitve:

 • Priključitev elektronske banke Addiko Ebank.
 • Obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko.
 
 
 
 
 

 

Študentski transakcijski račun

Prednosti in lastnosti:

 • Brez stroškov vodenja.
 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • Priključitev elektronske banke Addiko Ebank.
 • Koriščenje dodatnih ugodnosti iz Addiko kluba, v okviru katerega za vsak porabljen evro s karticami Addiko banke prejmete eno (1) točko zvestobe

Varnost:

 • obveščanje preko SMS-sporočil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu,
 • zavarovanje imetnika kartice.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčno številko,
 • potrdilo o vpisu na srednješolski, višješolski oziroma visokošolski, univerzitetni program.

 

Addiko otroški račun

Prednosti in lastnosti:

 • brez stroškov vodenja,
 • brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji,
 • večvalutni račun.
 • izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno.

Dodatne storitve:

 • Priključitev elektronske banke Addiko Ebank.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • Imetnik: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list ali kopija rojstnega lista), davčna številka.
 • Zakoniti zastopnik: veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list), davčna številka.

 

Transakcijski račun za nerezidente

Prednosti in lastnosti:

 • Brezplačna uporaba bankomatov Addiko banke v Sloveniji.
 • Uporaba BA Maestro kartice na POS terminalih doma in v tujini.
 • Večvalutni račun.
 • Preprosta ureditev plačil s trajnimi nalogi ali direktnimi obremenitvami.
 • Izpisek o stanju in prometu na računu enkrat mesečno na začasni naslov v Sloveniji.

Dodatne storitve:

 • Možnost priključitve elektronske banke Addiko Ebank.

Varnost:

 • Obveščanje preko SMS obvestil o stanju in vseh spremembah (prilivi/odlivi) na računu na GSM številko slovenskega operaterja.

Kaj potrebujete za odprtje računa:

 • Veljavni potni list,
 • potrdilo o slovenski davčni številki ter tuja davčna številka.

 

 

Je bila ta informacija za vas koristna?