Addiko Bank Slovenija

#Oskar svetuje: fiksna ali spremenljiva obrestna mera

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Finančni nasveti pri sklenitvi kredita: fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Ali pri najemu kredita izbrati spremenljivo ali fiksno obrestno mero? Kakšne so njune prednosti in slabosti preberite v nadaljevanju:

Ali pri sklenitvi kredita izbrati spremenljivo ali fiksno obrestno mero?

Eden od najpomembnejših dejavnikov pri odločanju o dodatni finančni spodbudi je vrsta obrestne mere. Odločitev ali boste ob sklenitvi kredita izbrali fiksno ali variabilno obrestno mero boste sprejeli sami, a ta bo lažja, če poznate razlike med eno in drugo vrsto ter kakšna so tveganja ene ali druge.

Fiksna ali nespremenljiva obrestna mera

Pri kreditih s fiksno obrestno mero so mesečne obveznosti za celotno obdobje odplačevanja kredita znane vnaprej in določene ob podpisu pogodbe, saj fiksna obrestna mera ostaja nespremenjena ves čas najema kredita. To pomeni, da lahko natančno veste, koliko denarja boste odplačali v celoti.

Prednosti:

  • Ob najemu kredita s fiksno obrestno mero poznate končno vsoto odplačila.
  • Mesečni obroki so določeni v pogodbi in enaki do konca obdobja odplačevanja.
  • Predstavlja večjo varnost, manj negotovosti in tveganj v primeru sprememb na denarnem trgu.

Bodite pozorni:

  • Kredit s fiksno obrestno mero ima ob sklenitvi pogodbe praviloma višjo obrestno mero kot znaša skupna obrestna mera pri kreditu s spremenljivo obrestno mero.
  • Če se zniža ali zviša referenčna obrestna mera (npr. EURIBOR), to ne vpliva na kredit s fiksno obrestno mero, mesečni obrok kredita ostane nespremenjen.

Spremenljiva obrestna mera

Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero končni znesek odplačila kredita ni znan vnaprej. Spremenljiva obrestna mera je namreč sestavljena iz referenčne obrestne mere in pribitka. Pribitek je ves čas odplačevanja kredita fiksen (se ne spreminja), se pa spreminja referenčna obrestna mera.

Pri kreditih v evrih je referenčna obrestna mera EURIBOR (3-, 6- ali 12-mesečni EURIBOR), ki je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank v nekem obdobju med seboj posoja denar. Osnova za spremembo je rast ali padec EURIBOR-ja. Ta se dnevno spreminja in oblikuje na denarnih trgih, od njegove višina pa je odvisna višina vsakokratnega obroka poplačila kredita.

Prednosti:

  • Spremenljiva obrestna mera je v primerjavi s fiksno obrestno mero ob sklenitvi kredita običajno nižja (cenejša), kar pomeni, da je prvi obrok praviloma nižji.

Bodite pozorni:

  • Predstavlja več negotovosti zaradi gospodarskih ciklov, katerih razpleta se ne da z gotovostjo napovedati, lahko pa vplivajo na višino referenčne obrestne mere.
  • Končni znesek odplačila kredita ni vnaprej znan. Obrestna mera se lahko zvišuje ali znižuje in zato prevzamete tveganje, da bo končno odplačilo kredita dražje, morda pa tudi cenejše kot kaže informativni izračun ob sklenitvi kredita.

Kaj upoštevati pri sprejemanju odločitve?

Pri odločanju, katero vrsto obrestne mere boste izbrali, upoštevajte tudi to, do kolikšne mere lahko nosite stroške kredita celotno obdobje plačevanja, saj se ti stroški zaradi spremenljive obrestne mere lahko močno zvišajo. Svetujemo vam, da ob najemu kredita poleg obrestne mere preverite tudi druge stroške, ki jih banka zaračunava, in vedno upoštevate skupen strošek najema kredita.

Za lažjo odločitev, katero obrestno mero izbrati, vam lahko vaš lahko vaš bančni svetovalec izdela izračun najema kredita z eno in drugo obrestno mero. Tako boste lahko primerjali oba kredita in šele nato sprejeli odločitev, ki bo prava za vas.

Nekatere stvari so boljše, če ostanejo »fiksne«

V Addiko banki ponujamo gotovinske kredite po fiksni obrestni meri. Verjamemo namreč, da so nekatere stvari boljše, če ostanejo »fiksne«. Ponudbo Addiko gotovinskih kreditov si lahko ogledate tukaj.