Addiko Bank Slovenija

Privolitev za Addiko Webchat

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega marketinga za Addiko Webchat

Z izborom “Strinjam se” dajem IZRECNO PRIVOLITEV, da lahko banka obdeluje vse kategorije osebnih podatkov za vse vrste spodaj navedenih marketinških sporočil in za to uporabi vse KOMUNIKACIJSKE KANALE, kot so: e-pošta, telefon, sporočilo SMS/Viber, poštni naslov ter aplikaciji Addiko Mobile in Addiko EBank, če sem že stranka banke.

VRSTE SPOROČIL: SPLOŠNE INFORMACIJE, VABILA IN OSEBNE PRILAGOJENE PONUDBE

  • Prejemali boste SPLOŠNE INFORMACIJE o trenutnih bančnih produktih in storitvah ter VABILA na dogodke, nagradne igre, ankete in raziskave v organizaciji banke. Banka bo uporabila vaše kontaktne podatke za pošiljanje sporočil.
  • Prejemali boste tudi SPLOŠNE in OSEBNO PRILAGOJENE PONUDBE za bančne produkte in storitve. Z namenom prilagoditve vrste produktov in storitev (npr. za kredit, depozit, različne kartice…) bo banka avtomatizirano obdelala vaše osebne podatke navedene na desni strani tega obrazca, da bi analizirala in ocenila vaše okoliščine glede ekonomske situacije (npr. stanje na računih, starost, zaposlitev in izobrazbo), osebne želje (kako vi uporabljate bančne produkte in storitve), interese (npr. vaša sporočila banki) in zanesljivost (izvajanje pogodb). To pomeni, da bo banka izvajala profiliranje.

KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH BOMO OBDELOVALI

Polno ime, telefonska številka, e-poštni naslov, domači naslov, datum rojstva, spol, zakonski stan, izobrazba, šifra stranke, podatki o zaposlitvi in delodajalcu, prihodki (znesek, pogostost), stanja na vseh računih,  vaša povpraševanja banki in zavrnjene vloge, podatki o obstoju in izvrševanju sklenjenih pogodb z banko (vrsta, datum začetka in konca, pravočasnost vračil, blokade) vključno z internimi ocenami tveganj, podatki o uporabi (pogostost, funkcionalnosti, uporaba v Sloveniji ali tujini) bančnih kanalov in aplikacij (Addiko EBank, Addiko Mobile, bankomati) in produktov (posojila, kartice depoziti…), podatki o socialnih omrežjih, če ste pristali na neposredno trženje v okviru določenega socialnega omrežja, podatki o vaših finančnih transakcijah, ki so opravljene z uporabo bančnih produktov in storitev (znesek, čas, namen, mesto in način prodaje – osebno ali na spletu, trgovec, pogostost) ob pogoju, da Banka ima te podatke.

Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku PREKLIČEM to privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega marketinga s klicem na telefonsko številko 01 5804 228 ali s sporočilom na svetovalci@addiko.com oziroma na druge načine opisane v sporočilih, ki jih bom prejel/a.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem. Zavedam se, da lahko kadar koli izrazim moje stališče glede prejete ponudbe in jo izpodbijam. Določeni bančni uslužbenec po pregledal izpodbijano ponudbo in vas obvestil o ugotovitvah.

Upravljavec podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana (v nadaljevanju Banka). Za več o obdelavi vaših osebnih podatkov obiščite povezavo https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/ ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

Addiko gotovinski krediti po vaši meri že od 20 EUR na mesec!

Sklenete jih lahko tudi preko spleta na hipkredit.addiko.si

Izberite znesek in dobo, ki vam najbolj ustrezata!

Izračunajte svoj obrok!