Obvezna uporaba standarda ISO 20022 XML

Predlog Evropske komisije za spremembo Uredbe (EU) št. 260/2012

Obvestilo Združenja bank Slovenije, 28. 1. 2014

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, smo v preteklih letih v okviru projekta SEPA intenzivno izvajale postopke in aktivnosti za prilagoditev na SEPA sheme, vključno s prehodom na standard ISO 20022 XML. Banke in hranilnice smo tako migracijo na SEPA kreditna plačila zaključile z letom 2011, migracijo na SEPA direktne obremenitve pa z letom 2012, kar uvršča Slovenijo oz. banke in hranilnice v Sloveniji med redke države Evropske unije, ki imajo migracijo na SEPA sheme že zaključeno.

Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja SEPA storitev sta Evropski parlament in Svet v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009. Objavljena Uredba (EU) št. 260/2012 določa obvezno uporabo standardov ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih in direktnih obremenitvah med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev.

Z namenom poenostavitve in pospešitve uveljavitve standarda ISO 20022 XML je Združenje bank Slovenije objavilo:

  • Priročnik za uporabo standarda UNIFI (ISO 200222) za direktne obremenitve SEPA, januar 2012,
  • Priročnik za uporabo standarda ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila, junij 2012.

Zaradi lažjega prehoda uporabnikov plačilnih storitev (komitentov bank in hranilnic) na obvezno uporabo standarda ISO 20022 XML smo članice Združenja bank Slovenije objavile programske aplikacije za konverzijo podatkov med obstoječimi podatkovnimi standardi in ISO 20022 XML. S tem smo članice Združenja bank Slovenije omogočile prilagojen pristop k obvezni uporabi standarda ISO 20022 XML .

V določenih državah EU niso uspeli zagotoviti pogojev za 100 % prehod na SEPA sheme s 1.2.2014. Skladno s temi ugotovitvami je EU komisija v januarju 2014 pripravila predlog za spremembo Uredbe (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, s katero določa prehodno obdobje 6 mesecev za uspešen zaključek migracije na SEPA sheme.

Skladno s predlogom Evropske komisije o 6 mesečnem zamiku končnega datuma migracije na SEPA sheme ter neugodnih gospodarskih in finančnih razmer, bomo članice Združenja bank Slovenije omogočile vsem uporabnikom plačilnih storitev podaljšanje uporabe obstoječih standardov za izmenjavo podatkov za kreditna plačila do 1.8.2014. V primeru, da predlog EU komisije o zamiku zaključka SEPA migracije ne bo potrjen, bomo vsi udeleženci izmenjave podatkov (komitenti in banke ter hranilnice) dolžni spoštovati obstoječo Uredbo (EU) št. 260/2012 – t.j. obvezno uporabo standarda ISO 20022 XML.

Čestitamo vsem uporabnikom plačilnih storitev, ki ste že prešli na uporabo standarda ISO 20022 XML. Vsem ostalim uporabnikom plačilnih storitev v tem obdobju priporočamo uporabo brezplačnih programskih aplikacij za konverzijo podatkov v ISO 20022 XML in vas hkrati pozivamo, da kljub navedenemu zamiku ne zmanjšate intenzivnost svojih aktivnosti oz. naporov za čimprejšnji prehod na uporabo predpisanega standarda.

Združenje bank Slovenije

Addiko Bank Slovenija