Obrestne mere

Za občane

(Vpogledne, hranilne vloge, depoziti, TRR in MasterCard, krediti)

Za podjetja

(Evrska in devizna sredstva)

Je bila ta informacija za vas koristna?