Addiko Bank Slovenija

Transakcijski račun za MIKRO podjetja

Transakcijski račun za MIKRO podjetja, samostojne podjetnike in zasebnike ter društva

Značilnosti:

V ”mikro podsegment” so uvrščene pravne osebe, katerih letni promet ne presega 500.000 €, ki pa ni enaka segmentaciji podjetij po slovenskem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Če pravna oseba sodi v skupino podjetij glede na ekonomske in lastniške povezave so kriteriji za razvrstitev skupni konsolidirani prihodki.

Obstoječim in novim strankam nudimo tudi enostavno, napredno in finančno ugodno poslovanje s tremi vrstami poslovnih paketov.

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

  • izpis iz Poslovnega registra Slovenije, skupaj z matično številko in razvrstitvijo po dejavnosti, ki ga za vas izpišemo na Addiko banki iz ePRS (spletnega portala AJPES).
Društva:
  • odločba ali potrdilo o vpisu v register društev lokalne Upravne enote, temeljni akt (statut) in zapisnik (društva) – dokumentacija se predloži na zahtevo banke oz. v primeru, da podatki niso vidni v ePRS spletnem portalu AJPES.
Zasebniki, poklicni športniki, notarji, odvetniki, zdravniki, …:
  • odločba ali potrdilo o vpisu v pristojni register – dokumentacija se predloži na zahtevo banke oz. v primeru, da podatki niso vidni v ePRS spletnem portalu AJPES.