Addiko Bank Slovenija

Aktualno 2020

28. 12. 2020 –  31. decembra 2020 se zaključi prehodno obdobje izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (t. i. brexit), v katerem je Združeno kraljestvo kljub izstopu iz Evropske unije 31. januarja 2020 še vedno del enotnega trga in carinske unije in zanj še vedno velja pravni red EU. Po 1. januarju 2021 pa bo nastopila vrsta sprememb, saj bo Združeno kraljestvo v odnosu do držav članic Evropske unije postalo t. i. tretja država in se pravila EU zanj ne bodo več uporabljala. Mednje sodijo tudi predpisi na področju bančnih in plačilnih storitev.

Kako bo sprememba vplivala na vaše poslovanje po izstopu 1. 1. 2021? Posledice izstopa boste zaznali na naslednjih področjih:

  • Obračun provizij – za vsa plačila (kreditna, debitna in kartična) v vseh valutah, ki bodo usmerjena na banke v Združenem kraljestvu oziroma za vse prilive v vseh valutah, ki jih bomo prejeli iz banke v Združenem kraljestvu, bomo obračunali neregulirano provizijo za »tretje države«. To pomeni, da se izmenjava plačil z Združenim kraljestvom izenači z obravnavo plačil v ZDA, BiH in druge non-EU države;
  • Navajanje podatkov na plačilnem nalogu – na vseh plačilih, izvršenih  v/iz »tretje države« je potrebno  zagotoviti popolne podatke (račun/IBAN, naziv, naslov, država) plačnika/prejemnika. Banka pred knjiženjem transakcije podatke preveri in v primeru pomanjkljivih ali nesmiselnih podatkov transakcijo lahko tudi zavrne. Predlagamo popolno  navajanje podatkov o prejemniku na vseh plačilih usmerjenih v »tretje države«. Nepopolne podatke na prilivni strani bomo preverjali z banko pošiljatelja, kar lahko pomeni zamudo pri odobritvi vašega računa. V primeru neodzivnosti banke plačnika oziroma plačnika lahko pride tudi do zavrnitve plačila. Predlagamo, da na to opozorite svoje poslovne partnerje;
  • Datum valute na plačilnih nalogih – banke v Združenem kraljestvu ostajajo v Single Euro Payments Area (SEPA), zato bomo vsa plačila na SEPA dosegljive banke v valuti EUR še vedno izvrševali preko plačilnega sistema SEPA in vam s tem zagotavljali datum valute pri prejemnikovi banki isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Plačila v vseh drugih valutah ostajajo valutirana na D+2;
  • Uporaba opcije stroškov – Standard plačilnega sistema SEPA zahteva izključno uporabo opcije »SHA«, za vse druge valute pa je možna uporaba vseh opcij »SHA«, »OUR« in »BEN«.

Navedenih je samo nekaj sprememb, ki se nanašajo na opravljanje plačilnega prometa  po 1. 1. 2021. Svetujemo, da preverite spremembe tudi na drugih, nebančnih področjih, ki so vključena v vaše poslovanje.

22. 9. 2020 – Vabilo obstoječim delničarjem družbe Merkur Nepremičnine d.d., ki so bili na dan 21.9.2020 registrirani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, d.d., ter vsem ostalim zainteresiranim pravnim osebam k podaji zavezujoče ponudbe za nakup delnic družbe Merkur Nepremičnine d.d. Ponudba je veljavna do 20. 10. 2020. Preverite.

Ne spreglejte: Zagotovite ustrezno varnost svojih zaposlenih in varno poslovanje svojega podjetja! Izkoristite razpis Podjetniškega sklada za 100% sofinanciranje nakupa zaščitnih mask, rokavic, razkužil in termometrov v znesku od 1.000 EUR do 9.999.99 EUR. Razpis je na voljo mikro, malim in srednjim podjetjem do 31. 10. 2020. Več informacij na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107.

31. 7. 2020 smo dobili srečno nagrajenko julijske Rdeče srede, 8. 7. 2020, ki ji povrnemo celoten znesek sklenjenega kredita! Čestitke Martini Bobnar iz Trbovelj!

15. 7. 2020 smo dobili novega nagrajenca Addiko nagradne igre. Z novim legendarnim kolesom Pony se bo vozil Mitja Lončar iz Grosuplja. Iskrene čestitke!

10. 6. 2020 smo dobili novo nagrajenko Addiko nagradne igre, ke se bo odpeljala z novim legendarnim kolesom Pony. Čestitamo Jeleni Martić iz Krškega!

13. 5. 2020 smo dobili novega nagrajenca Addiko nagradne igre, ki je tokrat iz Brežic. Čestitamo!

24. 4. 2020 smo dobili zmagovalce nagradnega kviza ”Svetovne in domače znamenitosti”. 1. mesto: Klemen Kmetič, Ljubljana; 2. mesto: Srečko Javornik, Laško; 3. mesto: Marijan Novak, Frankolovo. Zmagovalcem iskreno čestitamo!

14. 4. 2020 smo dobili tretjo nagrajenko Addiko nagradne igre, ki se bo odpeljala z novim kolesom Pony. Čestitamo, Andreji Štefula iz Kamnika!

NAGRADNI KVIZ ”Svetovne in domače znamenitosti” je nova nagradna igra Addiko banke. Do 24. aprila preverite, kako dobro poznate domače ter svetovne znamenitosti in osvojite 1.500, 1.000 ali 500 EUR nagrade!

12. 3. 2020 Nasveti in priporočila za poslovanje z banko zaradi koronavirusa

11. 3. 2020 smo dobili drugega nagrajenca Addiko nagradne igre, ki bo prejel novo kolo Pony. Čestitamo Zorku Mohorko iz Velenja.

12. 2. 2020 smo dobili prvo nagrajenko Addiko nagradne igre, ki se bo odpeljala z novim kolesom Pony. Čestitamo, Žani Dolenc iz Kranja!

ADDIKO NAGRADNA IGRA – tudi v letu 2020 addiko banka nagrajuje! Izpolnite kupon na promocijah banke ali v Addiko poslovalnicah ter sodelujte v mesečnih žrebanjih za kolo Pony ter finalnem žrebanju za 1.000 EUR gotovine! Več informacij na tej povezavi.

31. 1. 2020 – Zadnji nagrajenci Letne nagradne igre so: Luka Gjurasek Fuhrman, Jan Bilban in Saša Rustja. Nagrajencem iskreno čestitamo!