Addiko Bank Slovenija

»Quasi Cash« transakcije

Dodatno pojasnilo k zaračunavanju “Quasi Cash” transakcij

S “Quasi Cash” poimenujemo transakcije z uporabo kartic za nakup potovalnih čekov, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja (npr. polnjenje različnih denarnic oziroma računov), vavčerjev, zamenljivih za gotovino, plačilo različnih stav ipd.

Nadomestilo za transakcije “Quasi Cash” se zaračuna vedno, kadar prodajno mesto v obračun pošlje transakcijo s kodo, ki opredeljuje “Quasi Cash” transakcijo. Kako posamezna prodajna mesta določene transakcije procesirajo, je v domeni pravil mednarodnih kartičnih sistemov, banke, ki ima na določenem prodajnem mestu sklenjeno pogodbo za sprejemanje kartic in procesnega centra te banke. Addiko Bank d.d., kot banka izdajateljica kartic, na to nima vpliva.

Seznama prodajnih mest, ki posamezno transakcijo obravnavajo kot “Quasi Cash” transakcijo, ni na voljo. “Quasi Cash” transakcije se zaračuna za plačila s kreditnimi, plačilnimi in obročnimi karticami Mastercard. Za transakcije z debetnimi karticami (karticami transakcijskega računa) na istih prodajnih mestih se nadomestilo za “Quasi Cash” ne zaračuna.

Nadomestilo za transakcije “Quasi Cash” se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.