»Quasi Cash« transakcije

Dodatno pojasnilo k spremembi Cenika storitev – »Quasi Cash« transakcije (12. 6. 2014)

V Addiko Bank d.d. smo v začetku meseca maja 2014 spremenili Cenik storitev, del spremembe pa je bila tudi uvedba zaračunavanja »Quasi Cash« transakcij. Uvedba oziroma sprememba nadomestil in stroškov je odvisna od poslovne politike banke.

Predvidene spremembe cenika so vedno pravočasno objavljene v vseh poslovalnicah Addiko Bank d.d. ter na spletni strani, Ceniki/Napovedane spremembe cenikov.

S “Quasi Cash” sicer poimenujemo transakcije z uporabo kartic za nakup potovalnih čekov, tuje gotovine, loterijskih listkov, srečk, igralnih žetonov, dobroimetja, vavčerjev, zamenljivih za gotovino, plačilo različnih stav ipd.

Nadomestilo za transakcije “Quasi Cash” se zaračuna vedno, kadar prodajno mesto v obračun pošlje transakcijo s kodo, ki opredeljuje “Quasi Cash” transakcijo. Kako posamezna prodajna mesta določene transakcije procesirajo, je v domeni pravil mednarodnih kartičnih sistemov, banke, ki ima na določenem prodajnem mestu sklenjeno pogodbo za sprejemanje kartic in procesnega centra te banke. Addiko Bank d.d., kot banka izdajateljica kartic, na to nima vpliva.

Seznama prodajnih mest, ki posamezno transakcijo obravnavajo kot “Quasi Cash” transakcijo, ni na voljo. »Quasi Cash« transakcije se zaračunavajo zgolj za plačila z MasterCard karticami, medtem ko se za transakcije z debetno kartico Maestro (kartico transakcijskega računa) na istih prodajnih mestih nadomestilo za “Quasi Cash” ne plača.

Addiko Bank Slovenija