Addiko Bank Slovenija

Virtualne valute

Opozorilo Evropskih nadzornih organov

06.03.2018 / Sporočilo za javnost

Evropski nadzorni organi potrošnike opozarjajo na tveganja, povezana z virtualnimi valutami

Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropski bančni organ (EBA) ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) so objavili vseevropsko opozorilo potrošnikom na tveganja, povezana z nakupom virtualnih valut. Evropski nadzorni organi potrošnike opozarjajo, da so virtualne valute zelo tvegani in neregulirani produkti, neprimerni za investiranje ali varčevanje oziroma za načrtovanje pokojnine.

Evropski nadzorni organi so zaskrbljeni, da vedno več potrošnikov kupuje virtualne valute, ob tem pa se ne zavedajo z njimi povezanih tveganj. Virtualne valute, kot je Bitcoin, so podvržene veliki volatilnosti cen in kažejo jasne znake cenovnega balona. Zato se morajo potrošniki, ki kupujejo virtualne valute, zavedati, da obstaja veliko tveganje, da bodo izgubili velik del vloženega denarja ali celo ves denar.

Neregulirani produkti in subjekti, ki omogočajo menjavo
 
Virtualne valute in subjekti, ki potrošnikom omogočajo menjavo in trgovanje virtualnih valut, niso regulirane z zakonodajo EU. To pomeni, da potrošniki, ki kupujejo virtualne valute, niso deležni nobene zaščite, povezane z reguliranimi finančnimi storitvami. Če denimo virtualna valuta propade ali pride do kraje denarja potrošnikov zaradi kibernetskega napada na njihov račun virtualne valute, ne obstaja noben pravni akt EU, ki bi jim zagotovil kritje izgub.

Operativne težave

Nekateri subjekti, ki potrošnikom omogočajo menjavo virtualnih valut,  so imeli v preteklosti velike operativne težave. Med temi motnjami potrošniki niso mogli kupovati in prodajati virtualnih valut, ko so to želeli, zato so utrpeli izgube zaradi nihanj cen v času motenj.

Več informacij na povezavi: https://www.bsi.si/mediji/1199/virtualne-valute-opozorilo-evropskih-nadzornih-organov