Addiko Bank Slovenija

Velikonočni prazniki

Obveščamo vas, da v petek, 14. 4. 2017 (Veliki petek), in ponedeljek, 17. 4. 2017 (dela prost dan), evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, zato tudi slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bomo izvajale medbančnih plačil (možna bo le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice).
Domače in čezmejne plačilne transakcije v spletni banki Addiko EBank se bodo začele izvajati v torek, 18. 4. 2017.

Vam in vašim najbližjim želimo vesele Velikonočne praznike.