Addiko Bank Slovenija

Opozorilo – virtualne valute

Obveščamo vas, da je Odbor za finančno stabilnost (OFS) izdal opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute. Pri tem uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo.

Zaznana tveganja na področju virtualnih valut so:

-virtualne valute so oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti, ki ga ne izda in zanj ne jamči centralna banka ali drug državni organ;
-virtualne valute niso zakonito plačilno sredstvo (njihova sprejemljivost je precej omejena);
-zaradi volatilnosti cen virtualnih valut je na splošno omejena tudi uporabnost virtualnih valut kot sredstva menjave;
-deležniki shem virtualnih valut, ki v Sloveniji omogočajo nakup (npr. menjalne platforme), hranjenje (npr. ponudniki digitalnih denarnic) in trgovanje z virtualnimi valutami, niso sistemsko regulirani in nadzorovani;
-zbiranja sredstev preko ICO (angl. initial coin offering ali ICO ) in izdaja žetonov prav tako niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

Vlagatelji v virtualne valute in druge oblike žetonov, ki so predmet ICO, se morajo zavedati posebnosti takšnega investiranja in pretehtati, ali prevzeta tveganja ustrezajo njihovim osebnim preferencam in naložbenim ciljem. Tudi če se dobro informirani potrošnik odloči za tovrsten posel, je priporočljivo, da sredstva vloži v obsegu, ki zanj ne predstavlja prevelike izpostavljenosti.

Celotno obvestilo, ki smo ga objavili, je na voljo na spletni strani Banke Slovenije na povezavi: https://www.bsi.si/mediji/1138/opozorilo-glede-virtualnih-valut