Zavarovanje kreditojemalcev

Marsikaj se vam danes lahko zgodi.

Olajšajte si posledice nastale situacije.

Zavarovanje za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti vam vse to nudi.

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti
  • Velja v primeru, ko je pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov s strani delodajalca in je kreditojemalec upravičen do denarnega nadomestila iz zavarovanja za  primer brezposelnosti.
  • Zavarovalnica krije mesečne obroke (do 12), ki so zapadli v plačilo v času, ko je kreditojemalec kot brezposelna oseba prijavljena na zavodu za zaposlovanje.
  • Zavarovanje se uredi ob najemu kredita na banki.
  • Kreditojemalec v primeru škodnega dogodka odda vlogo in dokumentacijo na banki.

 

Dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti in dodatno zavarovanje trajne invalidnosti kot posledice nezgode
  • Jamstvo zavarovalnice se začne ob 24. uri na dan sklenitve kreditne pogodbe in traja do izteka kreditne pogodbe oz do dneva predčasnega zaključka kreditne pogodbe.
  • Zavarovanje krije celostni preostali dolg kredita
  • Pogoj: najmanj 50% invalidnost zaradi nezgode, skladno s Tabelo invalidnosti ali v primeru smrti kreditojemalca zaradi nezgode
  • Zavarovalna vsota je omejena na največ 100.000 EUR.
  • Zavarovalnica ne uveljavlja izplačane zavarovalnine od kreditojemalca, njegovih dedičev, porokov.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?